Projekt „Jest taki kraj”

Home / Projekt „Jest taki kraj”
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Informacja o projekcie

Komunikacja w rodzinie

Jest taki kraj – sport to zdrowie!

Jest taki kraj – chcę i potrafię pomóc

Jest taki kraj – wędrujemy ,wędrujemy ….

Program edukacji humanistycznej

Zrozumieć agresję żeby jej zapobiegać

Informacja o realizacji Programu w październiku 2020 r.

Niedostosowanie społeczne w świetle kryzysu adolescencyjnego

Informacja o realizacji Programu w listopadzie 2020 r.

Asertywność. W zgodzie ze sobą i innymi ludźmi.

Kryzys tożsamości młodego człowieka

Dbamy o relacje

E-uzależnienia dzieci i młodzieży

Informacja o realizacji Programu w grudniu 2020 r.

Nastolatki i ich mózgi

Informacja o realizacji Programu w styczniu 2021 r.

Uzależnienia od substancji

Informacja o realizacji Programu w lutym 2021 r.

Realizacja programu edukacji humanistycznej

Przywództwo w rodzinie

Wychowanie dziecka a postawy rodzicielskie

Informacja o realizacji Programu w marcu i kwietniu 2021 r.

Konflikt i co dalej?

Informacja o realizacji Programu w maju 2021 r.

Informacja o realizacji Programu w maju i czerwcu 2021 r.

Potrzeba więzi a ból wykluczenia

Informacja o realizacji Programu w lipcu 2021 r.

Moja kompetentna rodzina

Informacja o realizacji Programu w sierpniu 2021 r.

Czy zaufać nastolatkom?

Jak stawiać granice w relacjach?

Rodzina jako środowisko wychowawcze

Informacja o realizacji Programu – wrzesień i październik 2021 r.

Kształtowanie odporności psychicznej

Informacja o realizacji Programu w listopadzie i grudniu 2021 r.

Sztuka porozumiewania się

Lęk u młodzieży – przyczyny, objawy i strategie pomocy

Zaburzenia odżywiania u nastolatków

Informacja o realizacji Programu – styczeń-luty 2022 r.

Informacja o realizacji Programu – marzec 2022 r.

Samookaleczenia wśród nastolatków

Informacja o realizacji Programu – kwiecień 2022 r.

Depresja u dzieci i młodzieży

Trudności rozwojowe dzieci i młodzieży predysponujące do wystąpienia problemów w obszarze dostosowania społecznego

Informacja o realizacji Programu – maj 2022 r.

Informacja o realizacji Programu – czerwiec 2022 r.

Polubić siebie – jak kształtować poczucie własnej wartości

Informacja o realizacji Programu – lipiec 2022 r.

Umiejętne wyrażanie uczuć

Informacja o realizacji Programu – sierpień 2022 r.

Wspieranie w rozwoju samodzielności i przygotowanie wychowanek do funkcjonowania poza ośrodkiem

Informacja o realizacji Programu – wrzesień 2022 r.

Trauma – jej konsekwencje i sposoby ich przezwyciężania

Informacja o realizacji Programu – październik 2022 r.

Wpływ rodziny na podejmowanie ról zawodowych i rodzinnych przez młode kobiety

Informacja o realizacji Programu – listopad 2022 r.

Czym jest współuzależnienie? Charakterystyka zjawiska.

Informacja o realizacji Programu w grudniu 2022 r.

Temperament – czym jest i jaka jest jego rola w życiu nastolatka?

Informacja o realizacji Programu w styczniu 2023 r.

Rozwijanie empatii u dzieci i młodzieży