Projekt „Jest taki kraj”

Home / Projekt „Jest taki kraj”
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Informacja o projekcie

Komunikacja w rodzinie

Jest taki kraj – sport to zdrowie!

Jest taki kraj – chcę i potrafię pomóc

Jest taki kraj – wędrujemy ,wędrujemy ….

Program edukacji humanistycznej

Zrozumieć agresję żeby jej zapobiegać

Informacja o realizacji Programu w październiku 2020 r.

Niedostosowanie społeczne w świetle kryzysu adolescencyjnego

Informacja o realizacji Programu w listopadzie 2020 r.

Asertywność. W zgodzie ze sobą i innymi ludźmi.

Kryzys tożsamości młodego człowieka

Dbamy o relacje

E-uzależnienia dzieci i młodzieży

Informacja o realizacji Programu w grudniu 2020 r.

Nastolatki i ich mózgi

Informacja o realizacji Programu w styczniu 2021 r.

Uzależnienia od substancji

Informacja o realizacji Programu w lutym 2021 r.

Realizacja programu edukacji humanistycznej

Przywództwo w rodzinie

Wychowanie dziecka a postawy rodzicielskie

Informacja o realizacji Programu w marcu i kwietniu 2021 r.

Konflikt i co dalej?

Informacja o realizacji Programu w maju 2021 r.

Informacja o realizacji Programu w maju i czerwcu 2021 r.

Potrzeba więzi a ból wykluczenia

Informacja o realizacji Programu w lipcu 2021 r.

Moja kompetentna rodzina

Informacja o realizacji Programu w sierpniu 2021 r.

Czy zaufać nastolatkom?