Informacja o realizacji Programu w sierpniu 2023 r.

Informacja o realizacji Programu w sierpniu 2023 r.

Czas wakacyjnego wypoczynku wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie wykorzystywały – między innymi – na doskonalenie swojego fizycznego rozwoju.

Zajęcia sportowe organizowane w Ośrodku w sierpniu cieszyły się popularnością wśród dziewcząt. Nie tylko dlatego, że miały okazję popracować nad swoją sprawnością fizyczną, ale także dlatego, że wspólna aktywność sprzyjała rozwijaniu kontaktów między nimi i pomagała w rozładowaniu emocji.

Gry zespołowe są jednym z najbardziej skutecznych sposobów kształtowania właściwych postaw społecznych. Zdrowa rywalizacja, zasady fair-play, konieczność współdziałania w grupie, radzenia sobie z sukcesem czy porażką, umiejętność rozwiązywania konfliktów — to tylko niektóre cele możliwe do osiągnięcia podczas gry zespołowej.

Sport to zdrowie! Nie tylko w odniesieniu do ciała, ale także ducha!