Współpraca z rodzicami

Home / Ośrodek / Współpraca z rodzicami

Kryzys tożsamości młodego człowieka

Dbamy o relacje

E-uzależnienia dzieci i młodzieży

Nastolatki i ich mózgi

Uzależnienia od substancji

Przywództwo w rodzinie

Wychowanie dziecka a postawy rodzicielskie

Konflikt i co dalej?

Potrzeba więzi a ból wykluczenia

Moja kompetentna rodzina

Czy zaufać nastolatkom?

Jak stawiać granice w relacjach?

Rodzina jako środowisko wychowawcze

Kształtowanie odporności psychicznej

Sztuka porozumiewania się

Lęk u młodzieży – przyczyny, objawy i strategie pomocy

Zaburzenia odżywiania u nastolatków

Samookaleczenia wśród nastolatków

Depresja u dzieci i młodzieży

Trudności rozwojowe dzieci i młodzieży predysponujące do wystąpienia problemów w obszarze dostosowania społecznego

Polubić siebie – jak kształtować poczucie własnej wartości

Umiejętne wyrażanie uczuć

Wspieranie w rozwoju samodzielności i przygotowanie wychowanek do funkcjonowania poza ośrodkiem

Trauma – jej konsekwencje i sposoby ich przezwyciężania

Wpływ rodziny na podejmowanie ról zawodowych i rodzinnych przez młode kobiety

Czym jest współuzależnienie? Charakterystyka zjawiska.

Temperament – czym jest i jaka jest jego rola w życiu nastolatka?

Rozwijanie empatii u dzieci i młodzieży

Emocje – jak rozwijają się w dzieciństwie, w okresie nastoletnim oraz jaka jest ich rola?

Zjawisko stresu, a funkcjonowanie człowieka

Rodzina jako system w pokonywaniu trudności

Jak wspierać młodzież doświadczającą kryzysu?

W pułapce własnych myśli – czym są zniekształcenia poznawcze?

Jak pomagać nastolatkom w kryzysie? Symptomy kryzysu i strategie reagowania.

Zranione więzi – jak odbudować i rozwijać relację z córką?

Nastolatki w sieci – problemowe korzystanie z Internetu

Sztuka rozwiązywania konfliktów

Zjawisko prokrastynacji, czyli dlaczego nastolatkowie odkładają robienie rzeczy na później

Ucieczki nastolatków – dlaczego, skąd i dokąd nastolatkowie uciekają