Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: www.mowkrakow.pl.

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Znajdują się w nim informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych. Polityka jest podzielona na dwie części. W pierwszej, znajdziesz wyjaśnienia pojęć używanych w dokumencie oraz informacje o naszych danych i Twoich prawach. W drugiej, szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, które podajesz nam w poszczególnych formularzach.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne

 • Administrator
 • Pojęcia używane w Polityce prywatności
 • Zabezpieczenie danych osobowych
 • Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 • Prawo sprzeciwu
 • Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Anonimowość
 • Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 • Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu
 • Kontakt z nami w sprawie współpracy – partnerstwa z naszym Serwisem
 • Dodanie komentarza na blogu

 

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny z siedzibą w Krakowie przy ul. Siostry Faustyny 3, zwany w dalszej części Polityki prywatności „Administratorem”.

2. Możesz się skontaktować z Administratorem:
1) listownie: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny, ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków,
2) e-mailem na adres: mowkrakow@faustyna.pl,
3) telefonicznie pod numerem: +48 12 266 30 29.

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Pod poniższymi pojęciami pisanymi wielkimi literami w niniejszej Polityce prywatności należy rozumieć: 
1) „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.mowkrakow.pl, 
2) „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
3) „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Portalu lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Portalu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Portalu.

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe: 
1) masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
2) możesz dokonywać ich sprostowania,
3) możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO, 
4) masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO, e.
możesz także korzystać z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych, na warunkach określonych w RODO.

§ 5 Prawo sprzeciwu

Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz w dwóch sytuacjach skorzystać z prawa do sprzeciwu, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych.

§ 7 Anonimowość

Masz możliwość korzystania z usług udostępnionych w Portalu w sposób anonimowy.

§ 8 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

1. W przypadku pytań dotyczących Polityki prosimy o kontakt.

2. Polityka znajduje się na stronie www.mowkrakow.pl/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie.      

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 9 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, wówczas pod kątem przetwarzania Twoich danych osobowych zwróć uwagę na następujące sprawy:
1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1) udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość
2) rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,

2. Czy musisz podawać nam swoje dane? Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

3. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub udzielenie Ci odpowiedzi.

5. Komu przekażemy Twoje dane?
1) Dostawcom narzędzi do analityki ruchu oraz prowadzenia marketingu na naszej stronie,
2) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu lub danych osobowych dla nas.

6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Przez czas:
1) potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, a w zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że została przez nas rozwiązana, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
2) prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

7. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.