Informacja o realizacji Programu we wrześniu 2023 r.

Informacja o realizacji Programu we wrześniu 2023 r.

We wrześniu 2023 r. tematem zajęć z edukacji historycznej były zagadnienia związane z przypadającą w dniu 12 września 1683 r. rocznicą bitwy pod Wiedniem. Dziewczęta miały okazję zastanowić się nad znaczeniem tego wydarzenia w odniesieniu do późniejszych okresów historii naszego narodu. Zwróciły uwagę, że zwycięstwo pod Wiedniem było określane wydarzeniem „ku pokrzepieniu serc”, co było szczególnie ważne w okresie zaborów. Uczestniczki zajęć odwiedziły Kościół Mariacki, skąd król Jan III Sobieski wyruszył z odsieczą Wiedniowi.

Zobaczyły też płaskorzeźbę Piusa Wielońskiego ufundowaną z okazji dwustu lat zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Jest to wierna kopia obrazu Jana Matejki „Sobieski pod Wiedniem”. Oryginalne płótno zostało przez malarza podarowane do Watykanu, gdzie znajduje się do dzisiaj. Podczas rozmów na temat bitwy pod Wiedniem dziewczęta zainteresowały się znaczeniem słów „husarz” i „husaria”. Samodzielnie wyszukały, co te słowa oznaczają i wysłuchały pogadanki na temat dziejów husarii, jej zadań i przeznaczenia.

Część zajęć z edukacji historycznej we wrześniu odbyła się w Panteonie Narodowym na krakowskiej Skałce. Wychowanki miały okazję poznać losy pochowanych tam Zasłużonych Polaków, m.in. Jana Długosza. Podsumowując wrześniowe zajęcia dziewczęta wyraziły swoje zadowolenie z ich realizacji w sposób umożliwiający nie tylko poznanie faktów historycznych, ale także poznanie miejsc i osób ważnych dla każdego Polaka. Podkreśliły, że coraz lepiej rozumieją i doceniają znaczenie słów „aby pamięć nie umarła”.