Informacja o realizacji Programu w październiku 2023 r.

Informacja o realizacji Programu w październiku 2023 r.

PATRIOTYZM MŁODZIEŻY
– HISTORIA – TRADYCJE – WSPÓŁCZESNOŚĆ

Pod takim tytułem w dniu 20 października 2023 roku. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się konferencja organizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im św. Siostry Faustyny, przy wsparciu finansowym Funduszu Sprawiedliwości.

Spotkanie uświetnił występ wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im św. Siostry Faustyny w Krakowie.

Podsumowanie realizacji projektu „Jest taki kraj ….” – kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych wśród wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.