Informacja o realizacji Programu w listopadzie 2023 r.

Informacja o realizacji Programu w listopadzie 2023 r.

Tematami zajęć z edukacji obywatelskiej w listopadzie były zagadnienia związane z odpowiedzią na pytanie: Co to znaczy być świadomym obywatelem? Uczestniczki zajęć zgodnie stwierdziły, że posiadanie dokumentu potwierdzającego formalną przynależność do danego państwa nie wystarcza, aby nazywać siebie „świadomym obywatelem”. Poczucie przynależności do określonej społeczności wymaga integracji społecznej i gotowości do podejmowania określonych działań. Dziewczęta zauważyły, że w obywatelskich i prospołecznych postawach szczególnie ważne jest dążenie do przeciwdziałania wszelkim formom niesprawiedliwości społecznej, rasizmowi, ksenofobii, nierównemu traktowania osób niepełnosprawnych.  Bardzo istotna jest też dbałość o kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, aktywność społeczna, czy rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.

Na zajęciach projektowych z edukacji historycznej dziewczęta doskonaliły swoje umiejętności w zakresie wiedzy historycznej m. in. poprzez szukanie śladów przeszłości. Niektóre z zajęć udało się przeprowadzić w wyjątkowych miejscach w Krakowie takich jak Sala Wystawowa Biblioteki Jagiellońskiej. Oglądając wystawę „550 lat druku w Polsce” dziewczęta miały okazję zobaczyć wiele wyjątkowych pamiątek z dziejów polskiej literatury, kultury, pisma i druku. Wizyta na Wawelu, który był nie tylko miejscem ceremonii państwowych i dworskich, ale także świadkiem codziennego życia rodziny królewskiej była także okazją, na przykładzie wybranych komnat, do zapoznania się z organizacją dworu królewskiego.

Podczas listopadowych zajęć nie zapomnieliśmy także o powstaniu listopadowym, rocznicy odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz skierowywanej przeciwko polskiemu środowisku naukowemu akcji Sonderaktion Krakau, przeprowadzonej w Krakowie w dniu 6 listopada 1939 r.

Zajęcia z języka angielskiego

Tematem zajęć z języka angielskiego w listopadzie były zagadnienia związane ze Świętem Niepodległości. Dziewczęta powtarzały i poszerzyły słownictwo związane z   pojęciem patriotyzmu. Rozmawiały o symbolach narodowych, w tekstach – także z lukami – wyszukiwały określeń, które obcokrajowcom kojarzą się z Polską. Nie zabrakło również gier językowych online interaktywnie utrwalających poznane słownictwo. Uczestniczkom zajęć bardzo podobała się propozycja tematycznego „wirtualnego zwiedzania” miast Polski. W ramach cyklu „Podróżowanie i turystyka” dziewczęta doskonaliły słownictwo dotyczące zabytków Krakowa. Wypełniały karty pracy i grały w interaktywne gry językowe. Miały też możliwość sprawdzenia swoich umiejętności rozumienia tekstów w języku angielskim ze słuchu, oglądając film o Krakowie nagrany przez Kanadyjczyków.

Nie było to łatwe zadanie, bo dotyczyło osób mówiących po angielsku szybko i z kanadyjskim akcentem. Większość wychowanek nie miała jednak kłopotów ze zrozumieniem dzięki temu, że na zajęciach miały już okazję poznać słownictwo dotyczące przedstawionych w filmie miejsc. „Słowa klucze” były już też przećwiczone w grach językowych.  Dziewczęta z zadowoleniem stwierdziły, że film był dla nich zrozumiały.

Część wychowanek pracowała też w listopadzie nad poznawaniem niełatwego słownictwa dotyczącego zarówno działalności charytatywnej, jak i bankowości oraz finansów. Pracując z tekstem ćwiczyły umiejętność ustawiania paragrafów w odpowiedniej kolejności. Za pomocą kart pracy (dopasowywanie, krzyżówki, wykreślanki) oraz bardzo lubianych przez uczennice różnorodnych gier online dziewczęta powtarzały i uczyły się nowych słów z zakresu bankowości i finansów.

Wizyta w Zakładzie produkcyjnym „Kogoot”

W dniu 29 listopada 2023 r. wychowanki przygotowujące się do pracy w zawodzie kucharz odwiedziły pracowników Zakładu produkcyjnego „Kogoot”, przy ul. Brzask 43 w Krakowie.

Celem wizyty było zapoznanie dziewcząt z cyklem produkcyjnym przetworów spożywczych takich, jak konserwy mięsne i jarskie. Była to doskonała okazja do nabywania umiejętności zawodowych wychowanek, wymaganych od osób pracujących przy produkcji konserw. Dziewczęta miały możliwość uczestniczenia w całym cyklu powstawania konserw, począwszy od wkładania potrawy do puszek, poprzez hermetyczne zamykanie i sterylizowanie w odpowiednim urządzeniu, metkowanie, pakowanie oraz pisanie etykiety z zawartością składników i jej naklejanie.

Po zakończeniu pracy dziewczęta mogły degustować różnorodne potrawy w towarzystwie Mistrza Kuchni Pana Zbigniewa Kurleto. Podczas degustacji rozmawiano też na temat sposobu pracy osób biorących udział w obserwowanym przez dziewczęta cyklu produkcyjnym. Niektóre wychowanki wykazały zainteresowanie podjęciem tego rodzaju pracy w przyszłości. Natomiast wszystkie wychowanki zauważyły, jak ważne w pracy grupowej są umiejętności społeczne każdego z jej członków m.in. odpowiedzialność, dyscyplina, wzajemna życzliwość i uczciwość.

Miłym akcentem kończącym wizytę w Zakładzie produkcyjnym „Kogoot” w Krakowie był prezent od Firmy dla każdej wychowanki w postaci wybranej przez siebie konserwy.

Spotkanie z pracodawcą panią Martą Gawłowską fryzjerem, stylistą

W dniu 17 listopada 2023 r. wychowanki MOW im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie odwiedziły salon fryzjerski Malowane Włosy Fryzjerstwo Ekologiczne i Trychologia, przy ul. Dietla 50/11 w Krakowie.

Właścicielka salonu Pani Marta Gawłowska była wychowanką MOW im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie.  Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego zdecydowała się na zdobycie kwalifikacji uprawniających do realizacji swoich zawodowych planów jako fryzjerka – stylistka. Swoje zainteresowania skierowała w stronę kosmetyki naturalnej i z pomocą tego typu preparatów świadczy usługi fryzjerskie. Udało jej się pozyskać liczne grono klientek i klientów, co w konsekwencji pozwoliło na podjęcie decyzji o założeniu własnej działalność w centrum Krakowa. Na co dzień cieszy się uznaniem i popularnością wśród coraz liczniejszej grupy klientów. Z MOW im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie nadal utrzymuje kontakt i chętnie spotyka się z wychowankami dzieląc się własnym doświadczeniem zawodowym.

Na spotkaniu w dniu 17 listopada 2023 r. zaprezentowała to, czym się zajmuje na co dzień omawiając nowoczesne, kreatywne techniki koloryzacji włosów w wymiarze pokazowym, z nutką awangardy. Wychowanki zainteresowane pokazem wyraziły wolę podjęcia podobnych działań w ramach praktyk zawodowych. Pani Marta Gawłowska przedstawiła także dziewczętom sposób w jaki prowadzi swój salon fryzjerski. Zarówno w odniesieniu do technologicznych zabiegów fryzjerskich z uwzględnieniem ergonomii pracy, jak i zasad bhp wymaganych na danym stanowisku pracy. Zwróciła dziewczętom uwagę na istotne zagadnienia związane z prawem pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących firmy świadczącej usługi na wysokim poziomie. Na spotkaniu nie brakło też odniesień do wydarzeń z przeszłości związanych z jej pobytem w MOW im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie.

Pani Marta podkreśliła, że czas spędzony w MOW, który uzmysłowił jej jak ważne jest wsparcie drugiego człowieka w pokonywaniu trudności i pozyskiwaniu siły w dążeniu do celu traktuje, jako swego rodzaju „dar od życia”. Dziewczęta bardzo aktywnie uczestniczące w spotkaniu przyjęły w ciszy i skupieniu „przesłanie” skierowane do nich od osoby z doświadczeniami podobnymi do ich własnych. Na zakończenie spotkania uczennice otrzymały od właścicielki salonu fryzjerskiego Malowane Włosy Fryzjerstwo Ekologiczne i Trychologia narzędzia, przybory i preparaty fryzjerskie, które wykorzystają podczas praktycznej nauki zawodu.