Informacja o realizacji Programu w czerwcu 2023 r.

Informacja o realizacji Programu w czerwcu 2023 r.

W czerwcu 2023 r.  na zajęciach z zakresu kształcenia polonistycznego z elementami filozofii wychowanki podjęły próbę interpretowania słów Josefa Granda z „Dżumy” Alberta Camusa „Co jednak znaczy- dżuma? To życie, ot i wszystko”.

Stały się one punktem wyjścia do rozważań o postawie człowieka wobec każdego zła: wobec zadawania śmierci, wobec cierpienia, zła pod każdą postacią. Odwołanie do bohaterów powieści – wzorów osobowych – nosicieli wartości, może dla współczesnego człowieka stanowić wsparcie w świecie rozchwianych wartości. Josefa Granda, którego wytrwała praca nad stylizacją jednego zdania symbolizuje ciągłe zmagania się z sobą o kształt człowieczeństwa, Jana Tarrou, którego obchodziło, żeby „być po stronie ofiary”, Bernarda Rieux, którego uczciwość wyraża się w dobrym wykonywaniu zadań, Raymonda Ramberta, który w końcu rozumie wartość wspólnego wysiłku na rzecz potrzebujących….

Rozważania kończy odpowiedź na pytanie: jak trwać wobec losu? Budować w sobie sympatię do drugiego człowieka, cenić wartość przyjaźni, przeciwstawiać się złu mimo ponoszonych klęsk, być po stronie ofiary, być po stronie zwyciężonego. I czuwać nad sobą nieustannie, „by nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka”.

Uzupełnieniem refleksji wychowanek nad postawami ludzi wobec zła było doświadczenie tego, co zobaczyły podczas zorganizowanej w dniu 16 czerwca 2023 r. – w ramach zajęć z edukacji historycznej i obywatelskiej – wizyty w Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu. Ogromne emocje towarzyszyły dziewczętom już od momentu przejścia przez bramę z napisem Arbeit macht frei, kiedy idąc w zadumie w kierunku poszczególnych budynków obozu słuchały wyczytywanych przez lektora nazwisk więźniów Obozu Auschwitz Birkenau.

Przechodząc przez poszczególne bloki nie kryły wzruszenia patrząc na przedmioty codziennego użytku należące do więźniów i oglądając zdjęcia dokumentujące życie obozowe. Blok nr 11, nazywany Blokiem Śmierci zapamiętały najbardziej ze względu na znajdującą się tam celę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W drodze powrotnej do Ośrodka nie było głośnych rozmów, ale podsumowując dzień wychowanki stwierdziły, że pobyt w Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu uświadomił im dobitnie jak śmiercionośne bywają wojny, jak wielką wartością jest ludzkie życie, jak wiele zawdzięczamy tym, którzy zginęli w tak okrutnych okolicznościach.