Informacja o realizacji Programu w maju 2023 r.

Informacja o realizacji Programu w maju 2023 r.

Na zajęciach z języka angielskiego w klasach Szkoły Podstawowej dziewczęta sprawdzały swoje umiejętności z zakresu wyglądu zewnętrznego. Były pozytywnie zaskoczone tym jak wiele słów pamiętały. Przyznały się, że wprawdzie brały aktywny udział w poprzednich zajęciach (gry językowe i karty pracy), ale że poza tym nie powtarzały materiału w domu.

Dzięki temu doświadczeniu chętniej przystąpiły do pracy z nowym zakresem słownictwa, tym razem dotyczącym tematyki pracy. Były to zarówno nazwy zawodów jak i różne opisujące je przymiotniki. Dziewczęta tak jak poprzednio wypełniały karty pracy i grały w różne gry na tablicy interaktywnej. Podczas kolejnej lekcji dzięki opanowaniu pewnego zasobu słownictwa można było zająć się trudniejszymi ćwiczeniami – rozumieniem ze słuchu.

Dziewczęta wykonywały ćwiczenia podobne do zadań egzaminacyjnych, a jednocześnie odnoszące się do omawianej tematyki. Kolejne zajęcia poświęcone były sprawności mówienia. Uczennice pracowały w parach i rozmawiały o celach i marzeniach życiowych w kontekście wyborów zawodu i o tym jak ważna jest praca w dorosłym życiu.

Majowe zajęcia z języka angielskiego dla uczennic I i II klasy LO dotyczyły polskiej sztuki. Dziewczęta miały możliwość powtórzenia i poszerzenia słownictwa dotyczącego muzyki grając w gry językowe na tablicy interaktywnej.
Następnie wypełniały karty pracy i rozmawiały w parach na temat polskich twórców muzycznych, kompozytorów i wykonawców.

Ciekawa dyskusja dotyczyła odpowiedzi na pytanie kogo poleciłyby nastolatkom z innych krajów. Kolejne zajęcia poświęcone były Chopinowi. Uczennice wykonywały ćwiczenia sprawdzające umiejętności rozumienia tekstów słuchanych i czytanych. Następny temat dotyczył polskiej bajki pt. „Bolek i Lolek”. Dziewczęta czytały tekst oraz tworzyły i zadawały pytania o brakujące wyrazy.

Niektóre osoby kojarzyły pomnik Bolka i Lolka czy Muzeum Dobranocek i opowiadały o tych miejscach. Na zakończenie majowych zajęć dziewczęta słuchały wypowiedzi na temat Oskarów dla polskiej kinematografii.

Na zajęciach z edukacji polonistycznej z elementami filozofii, wychowanki 10 maja 2023 r. w nawiązaniu do spotkania z 19 kwietnia poświęconego rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim czytając wiersz Czesława Miłosza „Campo di Fiori” zastanawiały się, co się tam wydarzyło? Utwór powstał w niedzielę wielkanocną 25 kwietnia 1943 roku. Miłosz jechał tramwajem na spotkanie z Jerzym Andrzejewskim. Nieoczekiwanie utworzył się zator komunikacyjny i poeta dłuższy czas z okien tramwaju patrzył na płonące getto. Widział karuzelę, jaką Niemcy wystawili przy Placu Krasińskich, widział radosnych młodych ludzi bawiących się w ciepłe wiosenne popołudnie. Z tego rażącego kontrastu – wirujących par na karuzeli i tragedii palących się ludzi za murem getta – powstał ten wiersz. Czesław Miłosz przywołuje obraz śmierci wielkiego filozofa i humanisty, Giordana Bruna, który został spalony na stosie na placu zwanym Campo di Fiori (pole kwiatów) w Rzymie, wyrokiem Świętej Inkwizycji. I zestawia tę śmierć ze śmiercią Żydów w warszawskim getcie. Jaki wynika z tego zestawienia morał? Miłosz proponuje trzy jego warianty: obojętność ludzi mijających „męczeńskie stosy”, ludzka skłonność do zapominania nawet największych tragedii oraz – do czego najbardziej przywiązany jest sam poeta, o czym myślał będąc świadkiem tego wydarzenia – „o samotności ginących”. A jaki morał dla nas?……

24.05.2023 r.

Temat: „Który skrzywdziłeś człowieka prostego… nie bądź bezpieczny”. Czytamy znany wiersz Czesława Miłosza, którego wersy uwiecznione zostały na słynnym pomniku gdańskich Trzech Krzyży. Mówimy o roli poety, jaką sobie w wierszu Miłosz przypisuje: wrażliwego rejestrowania wszelkiej krzywdy i niesprawiedliwości, z którą mierzy się w systemie totalitarnym „człowiek prosty”.

Przyglądamy się temu określeniu i znajdujemy różnice w rozumieniu potocznym i jego słownikowym znaczeniu (zwłaszcza w słownikach języka polskiego z początku XX w.) Otóż „człowiek prosty” to człowiek prawy, prostolinijny, brzydzący się fałszem, rozróżniający dobro od zła, pokorny, uczciwy.

Znajdujemy taką samą definicję „człowieka prostego” w Ewangeliach, w nauczaniu Jezusa. Wyczytujemy z wiersza przesłanie, że w najbardziej nawet ponurych czasach ostateczne zwycięstwo nie będzie należeć do „gromady błaznów na pomieszanie dobrego i złego”, ale do „człowieka prostego”, broniącego prawdy.

27.05.2023 r.

Temat: Egzystencjalizm jako sposób myślenia o świecie i doktryna filozoficzna.

Wychodzimy od przypomnienia cytatów świadczących o głębokim sceptycyzmie aksjologicznym autorów z różnych epok. „Fraszka cnota!” (Jan Kochanowski), „Nie wiem, kto mnie wydał na świat, czym jest świat, czym jestem ja sam, żyję w okropnej niewiedzy wszystkich rzeczy…” (Błażej Pascal), „Pracujmy, nie rozumując…. Trzeba uprawiać nasz ogródek” (Wolter), „Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze końca wieku?” (Kazimierz Przerwa – Tetmajer), „Lecz poza murem nic i nic! (Bolesław Leśmian), „Nas nauczono. Nie ma litości/sumienia/miłości” (Krzysztof Kamil Baczyński). Wszystkie te cytaty wskazują na zwątpienie w Opatrzność, brak oparcia w życiu; przeczucie absurdalności istnienia; że niebo jest puste, a człowiek jest igraszką w rękach ślepego losu. Na tak rozpoznaną rzeczywistość człowieka odpowiadają egzystencjaliści. Co jest ratunkiem? Trud. Kształtowanie siebie. Przyjęcie losu Syzyfa, szczęśliwego, że może dźwigać kamień pod górę(!). Przytaczamy fragment „Mitu Syzyfa” Alberta Camusa. Mówimy o „Dżumie”. Jej bohaterowie dają jasną wykładnię egzystencjalizmu. Wymownie podsumowuje to Władysław Tatarkiewicz: „Skoro człowiek nie ma stałych cech i będzie tym, czym sam siebie zrobi, to zawsze może być czymś więcej, niż jest. Stąd wniosek: niech będzie czymś więcej”. Traktujemy tę konstatację jako wyzwanie dla nas, do stawania się coraz bardziej człowiekiem, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Tak, „to jest zadanie heroiczne i nieraz etykę egzystencjalizmu określano jako etykę heroizmu” (Tatarkiewicz).W ramach zajęć z edukacji obywatelskiej w maju dziewczęta odwiedziły „Aptekę pod Orłem” na Placu Bohaterów Getta w Krakowie. Dziewczęta miały okazję poznać historię miejsca, które w latach 1941 – 1943 było świadkiem niszczenia wielowiekowej historii krakowskich Żydów. Były bardzo poruszone postawą Tadeusza Pankiewicza, właściciela Apteki pod Orłem, który podczas wojny dobrowolnie pozostał w krakowskim getcie i pomagał jego mieszkańcom.

Za ratowanie Żydów został odznaczony medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Wizyta w aptece zainicjowała rozmowy dziewcząt na temat stosunku człowieka do człowieka, nie tylko w czasach minionych, ale także w odniesieniu do aktualnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie i koniecznością pomocy pokrzywdzonym.

Przypadająca w dniu 12 maja 2023 r. rocznica założenia przez Kazimierza Wielkiego pierwszej polskiej szkoły wyższej   Akademii Krakowskiej (Uniwersytet Jagielloński) stała się okazją do dyskusji na temat konieczności stałego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jako ważnego czynnika nie tylko osobistej pomyślności, ale także obywatelskiej powinności.

Tematem zajęć z historii były kwestie dotyczące Obrony Monte Cassino, które miało miejsce 18 maja 1944 r. To zwycięstwo, które stało się powodem do dumy dla kolejnych pokoleń Polaków. Monte Cassino to symbol siły narodu, a piosenka o „Czerwonych makach spod Monte Cassino” jest tego wymownym wyrazem. Także w maju, dziewczęta miały okazję odwiedzić Dom Jana Matejki w Krakowie. Były pod ogromnym wrażeniem miejsca, w którym mieszkał i pracował artysta, który swoją twórczością krzepił serca Polaków pod zaborami i w ten sposób podsycał ich wiarę w dążeniu do odzyskania niepodległości.

27 maja 2023 r. odbyło się w spotkanie integracyjne dla rodziców i opiekunów pt.” Wspólną drogą”. Przy tej okazji odwiedzający wysłuchali wykładu Pani Małgorzaty Chojary – Sobieckiej, radcy prawnego, na temat „Wychowanka jako podmiot prawa po osiągnięciu pełnoletności. Czy młody obywatel może korzystać
z e-Administracji?”. Wzięli też udział w szkoleniu dotyczącym substancji psychoaktywnych w ujęciu praktycznym, przeprowadzonym przez Pana Huberta Bracika z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Po szkoleniu wszyscy goście zostali zaproszeni do ogrodu na piknik i występ wychowanek. Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze, pełnej śmiechu i pozytywnych emocji z możliwością indywidualnych rozmów z prelegentami.