Informacja o realizacji Programu – czerwiec 2022 r.

Informacja o realizacji Programu – czerwiec 2022 r.

W dniu 21 czerwca 2022 r. uczennice z klasy pierwszej zawodu fryzjer, w ramach realizacji swoich działań wolontaryjnych, odwiedziły pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1. Wychowanki wykonały usługi fryzjerskie dla podopiecznych Domu. Były to głównie zabiegi pielęgnacyjne oraz strzyżenia męskie i damskie. Pracowały w grupach, pod opieką nauczyciela zawodu. Wszystkie czynności wykonały z zachowaniem procedur bhp i na w pełni wyposażonym stanowisku. Niezależnie od poziomu posiadanych umiejętności zawodowych, miały okazję przekonać się, że bez podejmowania starań w zakresie doskonalenia swoich umiejętności społecznych, przede wszystkim komunikowania się z innymi, przedsiębiorczości i kreatywności, nie może być mowy o zadowoleniu klienta z usługi. To bardzo ważne doświadczenie. Umiejętności praktyczne można doskonale ćwiczyć na modelach. Nie wystarczają one jednak do nabywania i doskonalenia właściwych, empatycznych postaw wobec różnych typów klientów, np. osób starszych. Zarówno pensjonariusze i ich opiekunowie, jak i wychowanki były z wizyty w Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Krakowie bardzo zadowolone. Kolejne wyjścia zostały zaplanowane na przyszły rok szkolny.

Podczas zajęć językowych w maju i czerwcu 2022 r. dziewczęta pracowały z tekstem dotyczącym Wandy Rutkiewicz, jednej z patronek 2022 roku. Postać himalaistki, pierwszej Polki i trzeciej kobiety na świecie, która zdobyła Mount Everest, a zginęła 30 lat temu, w drodze na swój dziewiąty ośmiotysięcznik, bardzo zainteresowała uczestniczki zajęć.

Chętnie pracowały z tekstami dotyczącymi życia i osiągnięć Wandy Rutkiewicz oraz ćwiczyły język angielski łącząc angielskie słowa z ich polskim znaczeniem, rozwiązując krzyżówki i utrwalając słownictwo grając na tablicy interaktywnej we własnoręcznie przygotowane Bingo. Podczas kolejnych zajęć uczennice sprawdzały swoją wiedzę na temat wszystkich ośmiotysięczników – ich wysokości i miejsca, gdzie się znajdują. Doskonaliły swoje umiejętności w zakresie angielskich nazw różnych dyscyplin sportowych. Pracując z tekstem dotyczącym życia i działalności Wandy Rutkiewicz, wykonując ćwiczenie typu prawda / fałsz i dopasowując nagłówki do poszczególnych części tekstu sprawdzały, co zapamiętały z tekstów, nad którymi pracowały.