Informacja o realizacji Programu – maj 2022 r.

Informacja o realizacji Programu – maj 2022 r.

Majowe świętowanie

„Tradycja 3 maja jest w nas” – tak brzmiał tytuł programu artystycznego przygotowanego na okoliczność celebrowania Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. św. Siostry Faustyny zostały zaproszone do odbycia swoistej podroży w przeszłość, do ważnych wydarzeń w historii polskiego narodu, aby łatwiej było im zrozumieć dokonania przeszłych pokoleń i docenić wartość symboli narodowych, w poczuciu dumy z bycia Polakiem. Szacunek do symboli narodowych świadczy bowiem o tym, jakim szacunkiem darzymy ojczyznę i samych siebie. Przygotowując program dziewczęta miały także możliwość doskonalenia swoich umiejętności artystycznych i plastycznych. Same wykonały dekorację, a recytacje poezji i śpiew pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej wzmacniał poczucie narodowej wspólnoty.

W świąteczne majowe dni 1 i 3 maja 2022 r. wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. św. Siostry Faustyny uczestnicząc w zorganizowanych w ramach projektu wycieczkach po Krakowie, miały okazję poznać bliżej miejsca ważne dla każdego Polaka, z punktu widzenia historii i kultury naszego narodu.

Dziewczęta biorące udział w wycieczce „Śladem Tadeusza Kościuszki” rozpoczęły swoje wędrowanie Mszą świętą w Katedrze na Wawelu. Zainteresowały się wystrojem wnętrza Katedry, a szczególnie królewskimi sarkofagami. Idąc w kierunku Kopca Kościuszki zatrzymały się w Muzeum Narodowym, gdzie z zaciekawieniem oglądały muzealne eksponaty. Następnie przeszły na Salwator, gdzie miały okazję zobaczyć zabytkowe kamienice i Klasztor Sióstr Bernardynek. Na Górze św. Bronisławy zachwyciły się usypanym z ziemi Kopcem ku czci Tadeusza Kościuszki, otoczonym fortyfikacjami z cegły. Zaznajomiły się także z historią powstania Kopca i ważnymi informacjami związanymi z życiem i działaniami Tadeusza Kościuszki.

Druga grupa dziewcząt przeszła pod opieką przewodnika „Drogą Królewską po Krakowie”. Szlak wjazdów koronacyjnych, pogrzebowych pochodów i procesji rozpoczynał się na placu Matejki, gdzie uwagę zwraca Pomnik Grunwaldzki, gmach Akademii Sztuk Pięknych i narożny kościół św. Floriana.

Następnie mijając Barbakan i Bramę Floriańską dziewczęta przeszły ulicą Floriańską pod Kościół Mariacki, gdzie zatrzymały się na chwilę przy Ołtarzu Wita Stwosza. Wysłuchały hejnału mariackiego, przeszły przez Rynek, mijając Sukiennice i Wieżę Ratuszową doszły do Collegium Maius, najstarszego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nieco zmęczone, w Kinie „Pod Baranami” obejrzały film „Szalony świat Louisa Waina”. Losy bohatera w kontekście dobrych i złych stron geniuszu, sławy i popularności były tematem rozmów wychowanek.

„Śladami legend krakowskich” poprowadził uczestników wycieczki przewodnik, który w interesujący sposób przedstawiał miejsca i postaci z legend, łącząc je z historią Krakowa. Wychowanki miały okazję zobaczyć m.in. dom Józefa Mehoffera, jednego z czołowych reprezentantów sztuki Młodej Polski. Poznały bliżej jego postać i twórczość oraz mogły odpocząć w jego ogrodach. Następnie przeszły na Rynek do Kina „Pod Baranami”, które znajduje się w jednym z najstarszych krakowskich pałaców, należącym do rodziny Potockich.

W tym samym budynku znajduje się siedziba legendarnego kabaretu Piwnica pod Baranami. Seans filmowy w takim miejscu stanowił swego rodzaju „przeniesieniem w czasie” do zupełnie innej, odmiennej od współczesnej, scenerii krakowskiego kina. Fabuła filmu „Nieznośny ciężar wielkiego talentu” pozwoliła dziewczętom nie tylko na relaks i pełną śmiechu zabawę, ale jednocześnie sprowokowała do rozmów na temat skutków podejmowania ryzykowanych decyzji, niebezpiecznych dla zdrowia i życia innych. Wędrówka „Śladami legend krakowskich” zakończyła się na Małym Rynku, gdzie podczas koncertu pieśni patriotycznych z udziałem artystów Teatru Loch Camelot wychowanki – wraz z całą publicznością – uczestniczyły w lekcji śpiewu piosenek patriotycznych.

Zajęcia z edukacji polonistycznej z elementami filozofii

05.05. 2022.

Temat: Jak się zmieniamy?

Zajęcia warsztatowe. Przeglądamy okładkę do książki „Oto ja”, jaką wykonywałyśmy w ubiegłym roku. Przyglądamy się sobie, jak się zmieniamy? Czy cenimy te same wartości? Czy zmieniły się nasze autorytety? Co było dla nas ważne kiedyś, a co jest ważne dzisiaj? W czym byłam dobra kiedyś, a w czym jestem dobra dzisiaj? Jakie były, a jakie są moje priorytety? Wszystkie zmiany nanosimy na nową okładkę. Przyglądamy się także naszym herbom osobowościowym i podobnie jak w przypadku okładki, przypatrujemy się zmianom w nas samych. Cóż… Trzeba zrobić nowe tarcze herbowe….

09.05.2022.

Temat: „Pamiętaj, jaki spokój może być w ciszy” …

          Poznajemy historię tekstu „Desideraty”. Czytamy tekst „Desideraty”, zachwycając się jego „zwyczajnością”, spokojem, zwracaniem uwagi na codzienne zachowania i reakcje. Wybieramy te wezwania, które najbardziej nas zadziwiają lub które koniecznie chcemy wprowadzić w naszą codzienność. Wyjaśniamy słowo „dezyderat” i próbujemy sformułować własne życzenia/postulaty, mogące być pomocą w kształtowaniu naszej osobowości.

12.05.2022.

Temat: Żywotność klasycyzmu.

Zajęcia służą wyeksponowaniu wartości wypracowanych w kręgu kultury śródziemnomorskiej. Opieramy się na twórczości Zbigniewa Herberta, chętnie odwołującego się do starożytnej kultury Greków i Rzymian. Czytamy wiersz „Dlaczego klasycy” i odpowiadamy na to pytanie poety: bo panują nad namiętnościami, są powściągliwi, troszczą się o piękno ducha, cechuje ich wewnętrzny ład, dzielność i heroizm. I dochodzimy do wniosku, że antyczna kultura grecko – rzymska jest niezastąpionym źródłem w poszukiwaniu idealnego modelu osoby ludzkiej.

19.05.2022.

Temat: Moja tarcza herbowa.

Zajęcia warsztatowe. Wykonujemy tarczę herbową, podzieloną na sześć pól. Każde z nich wypełniamy określoną treścią: w czym jestem dobra; w czym chcę być najlepsza; naczelna wartość mojego życia, z której nigdy nie zrezygnuję; wartość szczególnie ceniona w mojej rodzinie; co wybrałabym, gdyby wszystko, czegokolwiek się dotknę świetnie mi wychodziło, gdybym mogła osiągnąć, co chcę; w co wierzę; cztery słowa, które chciałabym usłyszeć od innych o sobie. Poszczególne pola mogą być wypełnione miniaturowym obrazkiem lub tekstem.

23.05.2022.

Temat: „Idź, dokąd poszli tamci”.

          Zajęcia służą podsumowaniu wartości, o jakich była mowa w tym roku szkolnym. Opieramy się na znanych tekstach Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”, „Dlaczego klasycy” oraz „Desideracie”. Formułujemy własne „przesłania” i „dezyderaty” i zapisujemy je na dużym arkuszu. Jeszcze raz wracając do źródeł naszej kultury, definiujemy podstawowe wartości klasyków, których synonimem jest Tukidydes, bohater wiersza Herberta: panują nad namiętnościami, cenią prostotę i piękno ducha, dbają o wewnętrzny ład i dzielność. Chcemy przyjąć za własne wezwanie poety: „Idź, dokąd poszli tamci” i iść w tym kierunku.

Zajęcia z przedsiębiorczości

W maju 2022 r. zajęcia z przedsiębiorczości, realizowane w ramach projektu „Jest taki kraj…” dotyczyły wyboru zawodu oraz skutecznych sposobów realizacji swojego zawodowego powołania. Wychowanki tworzyły różne koncepcje realizacji własnych planów zawodowych. Zapoznały się także zobowiązującymi dokumentami aplikacyjnymi oraz zasadami właściwego przygotowania się do rozmowy z pracodawcą. Dziewczęta uczyły się formułować przykładowe pytania, odpowiedzi, dialogi, wypełniały wnioski np. o wydanie dowodu osobistego. Sporo czasu poświęcono tematom związanym z bezpiecznym korzystaniem z bankowości elektronicznej oraz rozliczeń bezgotówkowych.