Informacja o realizacji Programu – kwiecień 2022 r.

Informacja o realizacji Programu – kwiecień 2022 r.

Zajęcia z edukacji polonistycznej z elementami filozofii

11.04.2022 r.

Temat: O wielkości człowieka.

            Odwołujemy się do wiersza Romana Brandstaettera „Pieśń Madonny na chwałę człowieka”, aby jeszcze raz wrócić do źródeł godności człowieka. Już wiemy, że źródłem godności człowieka jest sam Bóg, który „ulepił go z materii i energii i dał mu twarz wieczności”. Mówimy o przyczynach zagubienia człowieka, który pokładając nadzieję jedynie w wartościach rozumowych i materialnych, gubi sens istnienia. „Na mieliznach i w niezmierzonych przestrzeniach go szuka” zamiast zanurzyć się w „głębię niebiosów” i czerpać siłę z miłości.

11.04.2022 r.

Temat: Moralne przesłania ballad Adama Mickiewicza.            

Przypominamy balladowy debiut Mickiewicza, dający początek polskiemu romantyzmowi. Wskazujemy na wiarę prostego ludu jako źródło tych wartości, które stały w jawnej opozycji do zadomowionego w kulturze europejskiej racjonalizmu, a do których poeta się odwoływał. Zwracały się one ku człowiekowi, ku jego naturalnie pojmowanej sprawiedliwości, pragnieniu dobra i wrażliwości na cierpienie. Stąd uprzywilejowaną tematyką ballad były nieszczęśliwa miłość z powodów nierówności społecznej, zdrada, krzywda i wszelkie zło, jakie człowiek wyrządza człowiekowi. Sumą tej wiedzy są „prawdy żywe” zawarte w cz. II „Dziadów” Adama Mickiewicza: nie jest w pełni człowiekiem, kto „nie był ni razu człowiekiem”, kto nie kochał, kto „nie zaznał goryczy ni razu”.

Zajęcia z przedsiębiorczości

W kwietniu głównym tematem zajęć z przedsiębiorczości była aktualna sytuacja związana z inflacją. Zagadnienia związane z gospodarowaniem budżetem domowym w okresie inflacji spotkały się z dużym zainteresowaniem wychowanek. Rodzaje, przyczyny, skutki oraz sposoby walki z inflacją przedstawione w filmie dydaktycznym pt. „Inflacja” stały się punktem wyjścia do burzliwych dyskusji związanych z trudnym, a jednocześnie bardzo ważnym problemem współczesności. Dziewczęta zauważyły, że jednym z zasadniczych sposobów radzenia sobie z inflacją jest umiejętność gospodarowania budżetem domowym. Możliwości w tym zakresie łączą się z zarobkami, które z kolei – w dużym stopniu – wynikają z wykonywanego zawodu. Dlatego też, kolejne tematy zajęć z przedsiębiorczości w kwietniu 2022 r. dotyczyły wyboru zawodu. Po zapoznaniu się z zawodami przyszłości dziewczęta próbowały nakreślić swoją ścieżkę zawodową. Rozmawiały o aktywnym poszukiwaniu pracy zapoznając się z dokumentami aplikacyjnymi oraz przygotowaniem scenariuszy rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmawiały o aktywnym poszukiwaniu pracy zapoznając się z dokumentami aplikacyjnymi oraz przygotowaniem scenariuszy rozmowy kwalifikacyjnej.

Zajęcia z edukacji historycznej

Zasadniczym tematem zajęć z edukacji historycznej w kwietniu 2022 r., był Chrzest Polski. Jest to bez wątpienia jedno z kluczowych wydarzeń w dziejach naszej Ojczyzny. Miało ono miejsce prawdopodobnie 14 kwietnia 966r., w Wielką Sobotę. O tym szczególnym w Polskich dziejach momencie wiemy niestety niewiele. Trudno o źródła, które pokazują, jak ów początek polskiego chrześcijaństwa naprawdę wyglądał. Jest jednak sprawą oczywistą, że to Mieszko I zapewnił Polsce miejsce wśród państw chrześcijańskiej Europy. Obchodząc rocznicę Chrztu Polski dziewczęta wybrały się na Wawelskie Wzgórze na wystawę Wawel Zaginiony i wśród wawelskich murów miały okazję rozmawiać o średniowiecznych władcach Polski.

Losy Ireny Sendlerowej (1910-2008) odznaczonej tytułem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, działaczki społecznej, która w czasie II wojny światowej kierowała referatem dziecięcym Rady Pomocy Żydom stanowiły temat zajęć z edukacji obywatelskiej w kwietniu 2022 r. Irena Sendlerowa, narażając własne życie, wyprowadzała żydowskie dzieci z getta i szukała im domów, w których mogłyby przetrwać wojnę. Jej heroiczna postawa skłoniła dziewczęta do refleksji nad wartością życia – własnego i drugiego człowieka, jako wartości podstawowej i bezcennej.