Informacja o realizacji Programu – lipiec 2022 r.

Informacja o realizacji Programu – lipiec 2022 r.

W lipcu, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym odbyły się warsztaty dla wychowanek przeprowadzone przez panią psycholog Paulinę Kopeć-Turecką. Warsztaty dotyczyły szeroko pojętej tematyki granic osobistych. Dziewczęta dowiedziały się, że w kontaktach między ludźmi konieczne jest wyznaczanie im granic. Zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychologicznym.
Wspólnie zastanawiały się, jak dbać o granice własne oraz innych osób. W miłej atmosferze udało się porozmawiać o swoich wewnętrznych przeżyciach i zastanowić się, co może się wydarzyć, kiedy w kontaktach z innymi nasze granice zostaną naruszone – jakie nam wtedy towarzyszą emocje i jak możemy sobie z nimi radzić.

W odpowiedzi na pytania o emocje nie mogło zabraknąć dyskusji na temat asertywności. Uczestniczące w zajęciach dziewczęta wspomniały, że bardzo często trudno im zachowywać się asertywnie, bo boją się osądu innych. Prowadząca wskazała na konieczność trenowania postawy asertywnej. Można tę umiejętność wytrenować i warto to zrobić, aby nasze relacje z innymi były lepsze – dla nas i dla innych. Dziewczęta bardzo chętnie zaangażowały się w ćwiczenia z wykorzystaniem techniki aktywnej pracy z grupą, m.in. dyskusję, pracę w grupach, innowacyjną metodę role-play, wykład interaktywny. Chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami, nabywając ważne interpersonalne umiejętności.