Informacja o realizacji Programu w listopadzie 2020 r.

Informacja o realizacji Programu w listopadzie 2020 r.

Program edukacji humanistycznej realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – listopad 2020

W miesiącu listopadzie br. wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wzięły czynny udział w historyczno – patriotycznym programie  „Myśląc Ojczyzna” , którego  zasadniczym celem było zwrócenie uwagi na jeden z najważniejszych dni dla Polaków, Dzień Odzyskania Niepodległości.

Treści utworów prezentowanych w programie były głęboko osadzane w tradycji narodowo- wyzwoleńczej ,co wzmacniało ich znaczenie  w  budowaniu poczucia dumy narodowej i  kształtowaniu nawyku wyraźnego akcentowania patriotycznej postawy wobec Ojczyzny. Uroczystość rocznicowa była okazją do przypomnienia o dążeniach  niepodległościowych  naszych przodków i  ich determinacji w walce o narodową wolność.

Wspomnienia o tamtych dniach  stanowią doskonały moment na zwrócenie uwagi na fakt, że każde pokolenie    ma szczególne- wobec Ojczyzny –  zadania do wykonania. Teraźniejszość ma także swoje miejsce w historii narodu.

Ważnym punktem obchodów Odzyskania Niepodległości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej.

Uzupełnieniem listopadowego świętowania była  nietypowa wycieczka – ze względu na obostrzenia epidemiologiczne –   melexem po Krakowie.

PROGRAM ZWIEDZANIA KRAKOWA

 1. Ratusz kazimierski – budynek znajdujący się na placu Wolnica 1 w Krakowie. Został zbudowany w XIV w. jako ratusz miasta Kazimierz dziś będącego częścią Krakowa.
 2. Kościół Bożego Ciała – gotycka bazylika rzymskokatolicka Kanoników Regularnych Laterańskich, przy ul. Bożego Ciała 26 w Krakowie na Kazimierzu. Podwójne Sanktuarium: Najświętszej Maryi Panny – Matki Zbawiciela i św. Stanisława Kazimierczyka.
 3. Synagoga Tempel (Synagoga Postępowa) – reformowana synagoga znajdująca się na Kazimierzu w Krakowie, przy ulicy Miodowej 24. Jest obecnie jedną z czterech czynnych synagog w mieście, jednak nabożeństwa odbywają się w niej wyłącznie od czasu do czasu.
 4. Synagoga Kupa – synagoga znajdująca się na Kazimierzu w Krakowie, przy ulicy Jonatana Warszauera 8 (adres także ul. Miodowa 27). Jest ostatnią synagogą powstałą w okresie istnienia miasta żydowskiego
 5. Synagoga Izaaka, również Synagoga Ajzyka – znajdująca się na rogu ulic Kupa 18 i Izaaka.Przez wiele lat uchodziła za najokazalszą i najbogatszą synagogę w mieście. Jej północna ściana przylega do dawnej synagogi Mizrachi.
 1. Plac Nowy, popularnie zwany Żydowskim – plac na krakowskim Kazimierzu. Odchodzą od niego ulice Nowa, Rabina Meiselsa i Warschauera, wschodnią część zamyka ul. Estery (numery 8 – 18).
 2. Hotel Eden z czynną rytualną łaźnią żydowską Mykwa to w kulturze i tradycji żydowskiej rytualna łaźnia wykorzystywana zarówno przez kobiety jak i mężczyzn w celu duchowego oczyszczenia, tj. powrotu do rytualnej czystości. Jest to zbiornik, najczęściej basen, w którym zbierana jest woda ”naturalna” – przykładowo, woda z rzeki, podziemnych źródeł czy woda deszczowa.
 3. Synagoga Stara – synagoga znajdująca się na Kazimierzu w Krakowie, przy ulicy Szerokiej 24. Jest jedną z najstarszych zachowanych synagog w Polsce oraz jednym z najcenniejszych zabytków żydowskiej architektury sakralnej w Europie.
 4. Ulica Szeroka – ulica w Krakowie, na Kazimierzu, w administracyjnej dzielnicy Stare Miasto.
 5. Synagoga Wolfa Poppera, zwana Małą – synagoga znajdująca się w Krakowie na Kazimierzu, przy ulicy Szerokiej 16.
 6. Dom Heleny Rubinstein, właściwie Chaja Rubinstein (ur. 25 grudnia 1870 lub 1872 w Krakowie, zm. 1 kwietnia 1965 w Nowym Jorku) – polska bizneswoman żydowskiego pochodzenia, założycielka przedsiębiorstwa Helena Rubinstein Inc.
 1. Synagoga Remu – synagoga znajdująca się na Kazimierzu w Krakowie, przy ulicy Szerokiej 40. Jest obecnie jedną z dwóch czynnych synagog w mieście i jedyną, w której regularnie odbywają się nabożeństwa.
 2. Mykwa Wielka – zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie na Kazimierzu, przy ul. Szerokiej 6.

 1. Pomnik rodziny Nissenbaum. Pomnik pamięci krakowskich ofiar holokaustu znajduje się na skwerze na samym środku ulicy Szerokiej. Głaz pamięci z tablicą poświęcony pamięci zamordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej krakowskich Żydów. Na tablicy został wyryty napis w językach polskim, angielskim i hebrajskim: „Miejsce zadumy nad męczeńską śmiercią 65 tysięcy obywateli polskich narodowości żydowskiej z Krakowa i okolic zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej”. Został ufundowany przez Fundację Rodzinny Nissenbaumów.
 2. Dawne Sklepy Żydowskie.
 3. Kościół Świętego Krzyża – zabytkowy, gotycki kościół rzymskokatolicki na krakowskim Starym Mieście, we wschodniej części placu św. Ducha, między Teatrem im. Juliusza Słowackiego a ul. św. Krzyża.
 1. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – teatr w Krakowie, otwarty 21 października 1893 pod nazwą Teatr Miejski, od 16 października 1909 nosi imię Juliusza Słowackiego. Znajduje się na pl. Świętego Ducha 1, na Starym Mieście.
 2. Mury miejskie w Krakowie – ciąg murów miejskich wraz z budowlami o charakterze obronnym (m.in. bramami i basztami), otaczający niegdyś obszar całego Krakowa (obecnie Stare Miasto), a którego niewielki odcinek zachowany został do dziś.
 3. Barbakan (zwany też Rondlem) – barbakan, najbardziej wysunięta na północ część fortyfikacji miejskich Krakowa. Znajduje się na Plantach, przed Bramą Floriańską, po południowej stronie ul. Basztowej.
 1. Brama Floriańska (Brama św. Floriana) – średniowieczna brama z basztą, położona na Starym Mieście w Krakowie u końca ulicy Floriańskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Pijarską. Stanowi pozostałość po dawnych murach miejskich. Jest jedną z ośmiu krakowskich bram obronnych obok Sławkowskiej, Grodzkiej, Wiślnej, Mikołajskiej, Rzeźniczej (na Gródku), Szewskiej, Nowej i Pobocznej.
 2. Pomnik Grunwaldzki – pomnik konny króla Władysława II Jagiełły w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na placu Jana Matejki, wzniesiony w 1910 z fundacji Ignacego Jana Paderewskiego według projektu Antoniego Wiwulskiego i Franciszka Blacka w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem (1410); zburzony w 1939 przez Niemców, zrekonstruowany w 1976 według projektu Mariana Koniecznego; przed pomnikiem znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza (1976).
 1. Kościół św. Floriana – parafialny kościół rzymskokatolicki, uniwersytecka kolegiata znajdująca się w Krakowie przy ul. Kurniki 2 na rogu ul. Warszawskiej i placu Matejki. Jego lokalizację legenda łączy ze sprowadzeniem relikwii św. Floriana do Polski. Według tradycji w tym miejscu w 1184 stanęły woły wiozące szczątki świętego i nie ruszyły dopóty, dopóki nie zdecydowano się postawić tam świątyni dedykowanej temu męczennikowi.
 2. Planty – park miejski w Krakowie otaczający Stare Miasto, założony w latach 1822–1830, o powierzchni 21 ha i długości 4 km.
 3. Pałac Sztuki – gmach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie przy Placu Szczepańskim 4.
 1. Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwany także bazyliką Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, bazyliką Mariacką lub kościołem Mariackim – jeden z największych i najważniejszych, po archikatedrze wawelskiej, kościołów Krakowa, od 1962 roku posiadający tytuł bazyliki mniejszej. Należy do najbardziej znanych zabytków Krakowa i Polski. Jest kościołem gotyckim, budowanym w XIV i XV wieku. Położony jest przy północno-wschodnim narożniku Rynku Głównego, na Placu Mariackim. Kościół znajduje się na trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Tyńca.
 2. Kolegiata św. Anny – zabytkowa, barokowa kolegiata rzymskokatolicka położona przy ulicy św. Anny 13 w Krakowie. Jest kościołem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także kościołem parafialnym dla parafii św. Anny. Posługę sprawują księża diecezjalni.
 3. Bazylika św. Franciszka z Asyżu i przylegający do niego klasztor franciszkanów – kompleks sakralny znajdujący się w Krakowie na rogu placu Wszystkich Świętych i ulicy Franciszkańskiej. Kościół, jako jeden z pierwszych w Krakowie, został wyróżniony 23 lutego 1920 roku tytułem bazyliki mniejszej. Potrójne sanktuarium: Matki Bożej Bolesnej, bł. Salomei Piastówny i bł. Anieli Salawy.
 4. Pałac Biskupi – znajduje się przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Jest siedzibą kurii metropolitarnej, od końca XIV w. siedziba biskupów krakowskich. Pomimo burzliwych dziejów pałac swoją pierwotną funkcję spełnia do dnia dzisiejszego. Przykład sztuki XIX wieku, z zachowanymi fragmentami z czasów renesansu i baroku. Jedno z miejsc związanych z biskupem, kardynałem i papieżem – Janem Pawłem II. Jest największym po Wawelu pałacem krakowskim.
 5. Wawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły, historyczna dzielnica Krakowa. Wawel ma charakter zrębu tektonicznego, który powstał w miocenie i zbudowany jest z liczących 161–155 mln lat górnojurajskich wapieni wieku oksfordzkiego. Wzgórze wznosi się na wysokość ok. 228 m n.p.m.
 6. Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, a także najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego, o długości 1047 km. Wpływa do Zatoki Gdańskiej, a jej średnioroczny przepływ w odcinku ujściowym wynosi 1046 m³/s. Według pomiarów z 2005 roku Wisła, stanowiąca najdłuższą rzekę w Polsce, ma długość 1023,5 km.
 7. Getto krakowskie (oficjalnie niem. Der jüdische Wohnbezirk in Krakau – Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Krakowie, jid. ‏קראָקעווער געטאָ‎ Krokewer geto) – getto dla ludności żydowskiej w Krakowie utworzone w marcu 1941 roku przez niemieckie władze okupacyjne w dzielnicy Podgórze.
 8. Plac Bohaterów Getta (od ok. 1880 Mały Rynek, 1917–1948 plac Zgody) – plac w krakowskiej dzielnicy Podgórze.
 9. Apteka „Pod Orłem” w Krakowie – jedyna apteka znajdująca się w getcie krakowskim w Podgórzu w czasie okupacji niemieckiej Krakowa.
 10. Oskar Schindler (ur. 28 kwietnia 1908 w Svitavach, zm. 9 października 1974 w Hildesheim) – niemiecki przedsiębiorca, który uratował swoich żydowskich robotników przymusowych przed zagładą w niemieckich obozach koncentracyjnych.
 11. Lista Schindlera (ang. Schindler’s List) – amerykański dramat wojenny z 1993 roku, powstały na podstawie książki Thomasa Keneally’ego Schindler’s Ark (Arka Schindlera). Film oparty jest na faktach i opowiada o wydarzeniach z czasów II wojny światowej, których głównym bohaterem jest Oskar Schindler – niemiecki przemysłowiec, który uratował ponad 1000 Żydów.
 12. Fabryka Emalia Oskara Schindlera – fabryka założona w 1937 jako miejsce produkcji wyrobów emaliowanych i blaszanych. Wydzierżawiona, a potem przejęta przez niemieckiego przedsiębiorcę Oskara Schindlera w 1939, jako Niemiecka Fabryka Wyrobów Emaliowanych – Deutsche Emailwarenfabrik (DEF), prowadzona przez Schindlera do roku 1945. Fabryka mieści się przy ulicy Lipowej 4, na krakowskim Zabłociu. Schindler zatrudniał w niej zagrożonych eksterminacją Żydów, wpisanych następnie na tzw. listę Schindlera i uratowanych od zagłady.
 13. Fragment murów getta Mur swoim wyglądem przypominał macewy. Do dziś zachowało się kilka fragmentów murów krakowskiego getta.
 14. Rynek Podgórski – rynek, a także ulica w Krakowie, położony w centrum dzielnicy Podgórze. Jest to główny plac Podgórza. Został wytyczony w XVIII wieku u podnóża wzgórza Lasoty, na miejscu dawnego centrum przedmiejskiego. Było to skrzyżowanie dróg prowadzących do Krakowa, Kalwarii i Wieliczki. W okresie funkcjonowania Podgórza jako osobnego miasta czyli do 1915 roku nazywano go Rynkiem Głównym (w opozycji do Małego Rynku, obecnie placu Bohaterów Getta). Płyta rynku ma kształt trójkątny.
  Kościół św. Józefa – zabytkowy kościół rzymskokatolicki znajdujący się przy ul. Jana Zamoyskiego 2 w Krakowie. Usytuowany w Rynku Podgórskim na północnych stokach Krzemionek Podgórskich w południowo-środkowej części Krakowa. Obiekt wraz z dzwonnicą i ogrodzeniem został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego

Patriotycznych treści wywołanych listopadowymi rocznicami (Święto Niepodległości, rocznica Powstania Listopadowego) nie brakło także podczas zajęć z języka angielskiego. Dziewczęta poznawały słownictwo związane z historią Polski, szczególnie w odniesieniu do listopadowych wydarzeń.

Była to doskonała okazja utrwalenia wiedzy historycznej z jednoczesną możliwością wzbogacania znajomości angielskich słów i zwrotów. Uczestniczki zajęć rozmawiały po angielsku o symbolach narodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o tym, z czym obcokrajowcom kojarzy się Polska.

W szybkim opanowaniu pisowni poznanych słów pomogły gry przygotowane na LearningApps. Dziewczęta obejrzały krótki film, podczas którego przewodnik opowiadał po angielsku o Gnieźnie i jego zabytkach oraz o koronowanych tam królach. Poznały nowe słownictwo dotyczące Powstania Wielkopolskiego, a następnie ćwiczyły pisownię i wymowę korzystając z aplikacji Quizlet.

Dziewczęta powtórzyły także budowę i zastosowanie czasów teraźniejszych. Wypełniły karty pracy, a następnie sprawdziły swoją wiedzę w grze z podziałem na grupy.

Rywalizacja była zacięta, a poziom bardzo wyrównany.

W dniu 13 listopada 2020 r. osiemnaście wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego miało okazję poznać i przećwiczyć układ taneczny zumby. Dziewczęta uczyły się pojedynczych kroków, które w całości tworzyły układ choreograficzny. Nabywanie umiejętności zostało potwierdzone wykonaniem układu do muzyki.

Listopadowe zajęcia  z edukacji humanistycznej były okazją do zadumy nie tylko nad  ponadczasowymi wartościami, o które warto zadbać w życiu, ale także swoistym przystankiem z ponadczasowymi dziełami literackimi i ich przesłaniami.

Historia odkrycia planety Małego Księcia  była   okazją, aby bliżej przyjrzeć się dorosłym. Dla nich to, że Mały Książę był śliczny, że śmiał się i chciał mieć baranka, to żaden dowód na jego istnienie. Jeśli jednak powiedzieć im, że pochodził z planety B-612, uwierzą.  Co to oznacza? Że wrażliwym sercem odkrywa się głębiej, poznaje więcej i pełniej. My chcemy mieć takie serca! Dlatego identyfikujemy się z wyznaniem narratora: „ My jednak, którzy dobrze rozumiemy życie….”. I zgadzamy się z nim, że gdyby zacząć historię Małego Księcia tak, jak zaczyna się baśń: „Był pewnego razu Mały Książę, który szukał przyjaciela…”,  wyglądałoby to o wiele prawdziwiej (!). Zatem baśnie ugruntowują to, co wiemy o życiu. Wiemy, że jest w nim dobro i zło.

Niezmierną mądrość  zawiera także przypowieść o baobabach. Okazuje się, że na każdej planecie rosną rośliny pożyteczne oraz zielska. Pędom rzodkiewki lub róży można pozwolić rosnąć, ale zielsko należy tępić. Wystarczą bowiem trzy pędy baobabów, aby rozsadzić każdą planetę, aby zniszczyć ją nieodwołalnie. Jeśli przyjąć, że każdy z nas jest osobną planetą, to w nas są rośliny pożyteczne – czyli dobre, pożądane cechy oraz zielska, baobaby – czyli cechy złe. Co robić? Mały Książę mówi, że to kwestia dyscypliny. Każdego dnia trzeba robić bardzo dokładną toaletę planety. Trzeba się do tego zmusić. I wyrywać pędy baobabów natychmiast po odróżnieniu ich od krzewów róży, „do których są w młodości bardzo podobne”. Oto recepta jak walczyć z lenistwem, kłamstwem agresją, obmowami, nieodpowiedzialnością, nieżyczliwością, grubiaństwem, chamstwem, nałogami i wszelkim innym złem. „Jest to praca bardzo nudna, lecz bardzo łatwa” – mówi Mały Książę. Czy weźmiemy sobie do serca jego przestrogę?

Razem z Małym Księciem poznajemy także historię róży. Zachwycamy się jej pięknem, czujemy roztaczany przez nią zapach. Równocześnie rozpoznajemy w niej próżność, nieskromność, dumę i kłamstwo. Oto prawdziwe kolce róży! Podobnie dzieje się z człowiekiem. Sam w sobie jest piękny, ale wydaje mu się, że zyska na atrakcyjności przez swą dumę, próżność, kłamstwa…  Ale przecież też przez arogancję, butę, wulgarny język… Po co więc są kolce? Aby przykuć uwagę, zyskać sławę, przydać sobie znaczenia. Czy jednak pierwotna uroda na tym nie straci?…

A jak postrzegamy planetę zamieszkałą  przez Króla?  Koniecznie musi nad kimś panować. Musi wydawać rozkazy. Na jego planecie nie urośnie ani rzodkiewka, ani róża. To wyobrażenie człowieka opanowanego przez żądzę zniewolenia drugiego człowieka, manipulowania nim. Wynosimy z tej historii jedno ważne przesłanie: najtrudniej jest sądzić samego siebie. Planeta Próżnego zdumiewa nas innym baobabem. Tak, znamy ludzi, którzy jak tlenu potrzebują uwielbienia otoczenia, słyszą tylko pochwały, są próżni i przekonani o swojej wyjątkowości. Tacy nie zobaczą drugiego człowieka, nie zatrzymają się nad jego troskami i potrzebami. Tak, są żałośni i śmieszni. Jak Próżny. Na zakończenie naszych rozważań z Małym Księciem Jeszcze raz odwiedzamy  planetę Króla i Próżnego, ale w innej formie. Odgrywamy krótkie scenki. Konfrontujemy naszą wiedzę zdobytą za pośrednictwem Małego Księcia z „Przesłaniem Pana Cogito” Z. Herberta i tekstem „Desideraty”.

Wycieczka krajoznawczo- historyczna: Myślenice-Rabka

Celem wycieczki było poznanie Małej Ojczyzny, miejsc pamięci w rejonie, wszechstronne poznanie kraju.
Poprawa sprawności fizycznej, aktywizowanie wychowanek do ruchu, propagowanie zdrowego stylu życiu.

Pierwszym etapem był myślenicki rynek – wychowanki poznały jego historie. Zatrzymały się przy  pomniku niepodległości, którego historia sięga roku 1928 . Wzniesiony dla uczczenia 10 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przed budynkiem Sokoła . Zniszczony w czasie II wolny światowej w niewyjaśnionych okolicznościach. Obecny  kamienny obelisk w Rynku, jest rekonstrukcją tego przedwojennego,  kształtem przypomina piramidę, a  na pomniku widnieją cztery tablice upamiętniające m.in.  żołnierzy Armii Krajowej oraz nazwiska odznaczanych Orderem Virtuti Militari mieszkańców powiatu myślenickiego.

Kolejnym etapem była Rabka znana jako uzdrowisko ze szczególnie korzystnym mikroklimatem. Miejsce to zachęca do wycieczek górskich. Dziewczęta wędrowały w pięknej zimowej scenerii z Rabki na Maciejową, czerwonym szlakiem wyznaczonym  w 1912 r.
Widoki zachwycające, malownicze, kształtujące wrażliwość na otaczającą przyrodę.

Narodowe Święto Odrodzenia Polski – Święto wszystkich Polaków!

Nie zapominamy o starszych i samotnych! Poprzez ciepłe serdecznie życzenia dajemy znać, że pamiętamy!

Nasz wolontariat, w którym do starszych i samotnych ślemy kartki z malutkim kawałkiem Polski, jej ciepłem, które ogrzeje ich serca.