Informacja o realizacji Programu w marcu i kwietniu 2021 r.

Informacja o realizacji Programu w marcu i kwietniu 2021 r.

Wycieczka do Muzeum Krakowa – Fabryka Schindlera
Kraków – czas okupacji 1939-1945

19 marca 2021 r. wychowanki MOW odwiedziły Muzeum, w którym zapoznały się z losami Polaków i  Żydów –  mieszkańców Krakowa z lat II Wojny Światowej. Chodziły symbolicznymi, brukowanymi ulicami Krakowa przemierzając kolejne segmenty wystawy.
Zwiedzanie rozpoczęły od Krakowa czasu międzywojnia. Poczuły nastroje miasta, w którym ludzie spodziewają się wybuchu kolejnej wojny, a zarazem mają nadzieję, że to nie nastąpi. Zobaczyły oryginalne przedmioty, fotografie, dokumenty, filmy, elementy scenograficzne, rekonstrukcje i inscenizacje.

Miały okazję usłyszeć dźwięki zwiastujące  wybuch wojny i  spadające bomby oraz przenieść się do okupowanego przez hitlerowskie Niemcy miasta, w którym  na ulicach królują swastyki, a mury pełne są obwieszczeń  regulujących nowy porządek. Na ścianie budynku dziewczęta dostrzegły fragment Talmudu “Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował”. Mogły zagłębić się w czas miniony, czas okrutny – czas codziennego życia, które mimo wszystko toczyło się w okupowanym Krakowie.

Prowadzone  po tym wyjątkowym Muzeum, przeszły  przez kolejne wojenne lata życia miasta. Z racji miejsca, w jakim znajduje się oddział Muzeum, szczególne znaczenie zyskała część ekspozycji poświęcona Oskarowi Schindlerowi. Wychowanki odczuły –  z ogromną dozą emocji –  jak wyglądało w tamtych czasach życie  w Krakowie. Wsiadły do tramwaju, jaki jeździł po Krakowie w czasie okupacji, by z jego okien obserwować – zarejestrowany na materiałach filmowych –  ruch uliczny w okupowanym mieście, przechodniów, żołnierzy, łapanki.

Zajrzały m.in. do salonu fotograficznego, sali oficerskiej wyłożonej płytkami ze wzorem swastyki, biura Oskara Schindlera, ciasnych mieszkań i kryjówek członków podziemnego ruchu oporu. Przeszły przez labirynt krakowskiego getta czytając – zamieszczone na ścianach – wspomnienia cichych bohaterów. Ogromne emocje wywołał u dziewcząt widok dziecięcych zabawek i obwieszczenia na plakatach informujących o możliwych wydarzeniach – od występów cyrkowców po egzekucje – oraz widok opuszczonego mieszkania na Kazimierzu.

Podziwiały szopki krakowskie. Z zainteresowaniem, wynikającym z ich zawodowych planów, oglądały ówczesny salon fryzjerski. Trasa zwiedzania prowadziła  przez sekcje wystawowe, skoncentrowane wokół historycznych wydarzeń, czy przeżyć konkretnych ludzi dotyczących  wyborów, których musieli dokonywać, żeby przetrwać. Szczególną uwagę wzbudziła u dziewcząt relacja prof. Józefa Wolskiego. W wędrówce po Muzeum nie zabrakło również sekcji poświęconych takim tematom jak kolaboracja i zdrada. Efekty dźwiękowe –  od muzyki po odtworzone audycje radiowe i codzienny hałas uliczny- wyraźnie  wzmagały  wrażenia wywoływane przez eksponaty wizualne. W Muzeum Oskara Schindlera dziewczęta zobaczyły  miejsce obozu   KL  Plaszow – niemieckiego nazistowskiego obozu  pracy przymusowej, później przekształconego  w obóz koncentracyjny.

Stały na podłodze z wysypanego białego żwiru i oglądały zamieszczone na ścianie zdjęcie obozu. Pośrodku sali stał symboliczny wózek kopalniany, a na suficie widniała fotografia – odbicie lustrzane podłogi. Duże wrażenie na uczestniczkach zrobiła rotunda, w której oślepiło ich światło niezwykle jasnego pomieszczenia, z muzyką „chwytającą za gardło”. W tym miejscu był czas na podsumowanie tego co zobaczyły na wystawie i własną ocenę tamtych wydarzeń oraz postaw ludzi w nich uczestniczących

Wizyta w Muzeum była  nie tylko lekcją historii, ale i doskonałym sposobem    kształtowania świadomości o prawie człowieka do życia. Z rozmów z  wychowankami wynika, że  przejęły się swoją rolą   i odpowiedzialnością,  w kreowaniu rzeczywistości  bez wydarzeń  podobnych tamtym czasom. W ich opinii, sposób przedstawienia historii w tego rodzaju muzeum nie pozostawia nikogo obojętnym na doświadczenia tamtych dni. Przeżycia związane z  wizytą w Muzeum  towarzyszyły  dziewczętom  jeszcze długo po jego opuszczeniu.

Język angielski

W marcu dziewczęta powtórzyły angielskie nazwy symboli Polski oraz ważnych, związanych z historią Polski miejsc i zabytków z Gniezna, Krakowa i Warszawy. Korzystały przy tym z LearningApps i Quizlet. Następnie sprawdziły swoje umiejętności  grając w Jeopardy z podziałem na grupy. Świetnie się przy tym bawiły. Dziewczęta z grupy podstawowej, w ramach ćwiczenia materiału gramatycznego, skupiły się na budowaniu zdań  w  czasie przeszłym wypełniając karty pracy – indywidualnie i w grupach.

Dziewczęta z grupy zaawansowanej podjęły próby pisania CV w języku angielskim. W pracy w grupach, metodą burzy mózgów, zastanawiały się nad tym co można wpisać w poszczególnych częściach CV. Następnie – pod kierunkiem prowadzącej zajęcia – analizowały CV absolwentki szkoły ponadpodstawowej. Skupiły się nie tylko na umiejętnościach twardych i miękkich, ale także na tym, jak postrzegają je potencjalni pracodawcy.

Zajęcia  z wiedzy o społeczeństwie

Podczas  realizowanych,  w  ramach programu edukacji humanistycznej, zajęć  z wiedzy o społeczeństwie   dziewczęta miały okazję porozmawiać na temat  zasadności  życia zgodnego z  literą prawa oraz o tym,  jakie mogą być konsekwencje  braku  przestrzeganie zasad życia społecznego.

Tematami zajęć były:
• Współczesny zbiór praw człowieka;.
• Konsekwencje życia poza prawem;.
• Sztuka życia w społeczności;.
• Mam prawa do bezpiecznego życia i daje bezpieczeństwo innym.

Zajęcia prowadzone były w małych grupach, dostosowanych  do poziomu wiedzy i zainteresowania dziewcząt. Były doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na wartości związane z prawami i obowiązkami obywatelskimi oraz prospołecznymi postawami. Podsumowując udział w zajęciach, każda wychowanka każda wychowanka mogła przedstawić własne zdanie na temat tego, co w odniesieniu do przestrzegania zasad życia społecznego jest dla niej szczególnie ważne i co chciałaby przekazać innym.

Zajęcia z  edukacji humanistycznej w zakresie przedsiębiorczości

Realizacja zajęć z  edukacji humanistycznej, w zakresie przedsiębiorczości, dotyczyła  wyboru przyszłego zawodu. Uczestniczki zajęć wykonały testy, które były pomocne w określeniu swoich zawodowych predyspozycji.  Uzyskane informacje stały się punktem wyjścia do rozmów, na temat  wymagań dotyczących potencjalnych wyborów  zawodowych. Udało się określić  piramidę celów i wyodrębnić w niej wymagania priorytetowe, wynikające z obowiązków pracowniczych. Podczas zajęć  przedstawione zostały wychowankom aktywne sposoby poszukiwania pracy. Zwrócono także uwagę na ochronę praw pracowniczych. Wspólne oglądanie filmu dydaktycznego  „Savoir vivre w pracy” uruchomiło dyskusję na temat zasad współżycia społecznego w środowisku pracy.

Zajęcia z  edukacji humanistycznej w zakresie historii

W kwietniu br. odbyły się zajęcia z edukacji humanistycznej, podczas których omówiono obchody Narodowego  Dnia  Pamięci  Polaków Ratujących Żydów w czasie niemieckiej okupacji. Wychowanki miały okazję poznać  tragiczne losy rodziny Ulmów z  Markowej na Podkarpaciu, rozstrzelanej przez  Niemców w dniu 24 marca 1944 roku. Historia Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich dzieci jest wstrząsającym przykładem represji wobec Polaków niosących pomoc Żydom. W ramach obchodów rocznicy tragicznej śmieci ośmioosobowej polskiej rodziny,  dziewczęta wysłuchały relacji świadków tamtych wydarzeń i po raz kolejny miały okazje do własnych przemyśleń i refleksji nad sensem i wartością ludzkiego życia.

 Tematami zajęć były także zagadnienia związane  ze zbrodnią katyńską (Katyń-Golgota Wschodu). Wychowanki poznały tragiczne losy polskich elit, pod okupacją sowiecką. Analizując  i interpretując materiały źródłowe (dokumenty, materiały propagandowe i źródła ikonograficzne) próbowały zrozumieć  mechanizm zbrodni stalinowskiej, popełnionej na oficerach polskich w Katyniu.

Kalendarium spotkań polonistycznych – kwiecień  2021

08.04.2021.
Temat:  Wartości, za jakie warto oddać życie.

Mówimy o życiu jako wartości podstawowej. Prezentujemy Jana i Antoninę Żabińskich, którzy w latach wojennej okupacji motywowani systemem wartości chrześcijańskich, ratowali zagrożonych, narażając własne życie. Na terenie warszawskiego ZOO, którego Jan Żabiński był dyrektorem, oboje uratowali ok. 300 Żydów w latach wojennej okupacji.

10.04.2021.
Temat: Literatura w służbie kształtowania patriotyzmu. „Wierna rzeka” Stefana Żeromskiego.

Oglądamy polski film historyczny z roku 1983 w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego, którego scenariusz  oparty na powieści Stefana Żeromskiego „Wierna rzeka”. Poznajemy wzruszającą historię polskiego powstańca Józefa Odrowąża, rannego w bitwie pod Małogoszczem, któremu młoda szlachcianka Salomea Brynicka udziela pomocy i ratuje życie. Utrwalamy w sobie rozumienie patriotyzmu, jako postawy zdolnej do heroizmu i ofiary.

12.04.2021.
Temat: …którzy oddali życie za ojczyznę…. Wspomnienie zbrodni katyńskiej.

W rocznicę zbrodni katyńskiej przypominamy okoliczności, w jakich do niej doszło. Odnosimy się do paktu Ribbentrop-Mołotow, którego następstwem była niespodziewana napaść na walczącą z okupantem niemieckim Polskę. Mówimy o uwięzieniu polskich oficerów, policjantów i innych przedstawicieli naszej elity narodowej w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a następnie zamordowaniu ich w Katyniu w kwietniu 1940 r. Mówimy o tzw. „kłamstwie katyńskim” i o wieloletniej walce o prawdę w tej kwestii. Pamiętamy….