Realizacja zajęć w ramach projektu „Już wiem! Poradzę sobie! Dziękuję!”

Realizacja zajęć w ramach projektu „Już wiem! Poradzę sobie! Dziękuję!”

W okresie od stycznia do marca 2021 r. w ramach projektu „Już wiem! Poradzę sobie! Dziękuję !” wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie miały okazję nadrobić zaległości, utrwalić i udoskonalić swoją wiedzę i umiejętności z języka rosyjskiego, angielskiego oraz matematyki.

Na zajęciach z języka rosyjskiego dziewczęta ćwiczyły pisanie liter i czytanie prostych tekstów drukowanych. Przy  pomocy   słowników  próbowały prowadzić proste konwersacje na tematy związane z rodziną  i czynnościami dnia codziennego. Miały także okazję zapoznać się najważniejszymi  faktami dotyczącymi historii i kultury Rosji. Zajęcia przed Świętami Wielkanocnymi poświęcone były obyczajom związanym ze świętowaniem, szczególnie w odniesieniu do tradycji  Wielkanocnych.

Na zajęciach z języka angielskiego dziewczęta poznawały i utrwalały  słownictwo związane z różnymi dyscyplinami sportowymi, układały krótkie dialogi na temat ulubionych sportów i prowadziły konwersacje dotyczące wspólnego uczestnictwa w grach sportowych. Praca z  tekstem „Fitness and Health” była okazją do ćwiczeń leksykalno- gramatycznych z zastosowaniem słownictwa związanego ze  zdrowymi nawykami, zbilansowaną dietą oraz aktywnym trybem życia.

Dziewczęta miały też okazję nauczyć się znanych angielskich przysłów dotyczących zdrowia. W ramach kształcenia kulturowego, rozwijania i poszerzania wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych odbyła się również lekcja na temat Dnia Świętego Patryka.

Tematami  zajęć z matematyki były m.in. funkcje, wyrażenia wymierne, ciągi, układy równań, wzory skróconego mnożenia i funkcji kwadratowej, nierówności z bezwzględną wartością oraz funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym. Zajęcia prowadzone były w sposób zapewniający indywidualne diagnozowanie stanu wiedzy i umiejętności wychowanek i dostosowywaniu metod pracy do wyników tej diagnozy. Dzięki tak prowadzonym warsztatom wychowanki  mogły na bieżąco nadrabiać zaległości i utrwalać zdobyte umiejętności poprzez intensywne ćwiczenia.

Pracowały w swoim tempie i w każdym momencie miały możliwość skonsultowania napotkanych  kłopotów z prowadzącą warsztaty. Niezależnie od zajęć wyrównawczych, których celem było przede wszystkim nadrobienie zaległości, prowadzone były także zajęcia przygotowujące dziewczęta do egzaminu maturalnego  z matematyki. Uczestniczki zajęć miały możliwość rozwiązania arkusza z próbnego tegorocznego egzaminu maturalnego z matematyki przygotowanego przez CKE (oprócz zadań z materiału niezrealizowanego).

Była to szczególna okazja do zapoznania się z budową arkusza egzaminacyjnego, typem zadań maturalnych i metodami ich rozwiązywania. Dało się zauważyć zainteresowanie i zaangażowanie uczennic w wykonywaną pracę.

          Wśród uczestniczek warsztatów należy wyodrębnić grupę szczególnie zainteresowaną matematyką, która pracując zespołowo lub indywidualnie nad dodatkowymi  zadaniami o wyższym stopniu trudności   ma okazję rozwijać swój matematyczny potencjał.

     12 marca 2021, w Święto Matematyki  wychowanki  rozwiązywały krzyżówki pojęć matematycznych, rebusy, łamigłówki. Uczennice  klas licealnych przygotowały gazetkę na temat „Matematyka jest wszędzie”, a jedna z licealistek napisała wiersz dedykowany matematyce  i przygotowała  prezentację na temat wykorzystania matematyki w różnych dziedzinach życia.