Zajęcia praktyczne przygotowujące do zwodu fryzjer

Zajęcia praktyczne przygotowujące do zwodu fryzjer

W kwietniu 2021 r. zajęcia praktyczne  w pracowni  fryzjerskiej, realizowane w ramach projektu „Już wiem! Poradzę sobie! Dziękuję!” miały na celu rozwijanie umiejętności praktycznych wychowanek MOW w zakresie przedłużania i zagęszczania włosów oraz  stylizacji okolicznościowych z zastosowaniem technik ondulacji wodnej i żelazkowej. Ćwiczenia przeprowadzono przy użyciu zarówno włosów naturalnych, jak i syntetycznych. Zabieg wykonano metodą keratynową na ciepło i na zimno z użyciem ringów.

Zabieg doczepiania włosów i ich przedłużania wykonano na modelu i główce treningowej. W ramach czynności wstępnych przeprowadzona została diagnoza włosów i ich przygotowanie do zabiegu oraz organizacja stanowiska pracy. Czynności właściwe polegały na podzieleniu włosów na sekcje i  wykonaniu łączeń. W fazie końcowej  wykonana została stylizacja fryzury wraz z omówieniem sposobu pielęgnacji włosów dodanych.

Podczas zajęć zaprezentowano także:
1) sposoby usuwania doczepionych włosów i pielęgnowania włosów po zabiegu;
2) metody korygowania błędów w czasie i po zabiegu przedłużania i zagęszczania włosów oraz uzupełniania dodanych włosów,
3) zalecane sposoby pielęgnacji wyrobów perukarskich.

Podczas zajęć – niezależnie od doskonalenia praktycznych umiejętności w zawodzie fryzjer – wychowanki miały okazję do nabywania ważnych w życiu każdego człowieka umiejętności kluczowych dotyczących m.in. przedsiębiorczości i ekspresji kulturowej .Niebagatelną wartość dodaną zajęć stanowiła także konieczność czytania ze zrozumieniem instrukcji dotyczącej przeprowadzania zabiegu.

Uczennice klasy pierwszej i drugiej Szkoły Branżowej miały możliwość zaprezentowania stylizacji okolicznościowych na główkach treningowych według własnych pomysłów, z zastosowaniem technik ondulacji wodnej i żelazkowej. Do wykonania fryzur zastosowane były preparaty fryzjerskie (lakiery zwykłe, brokatowe, woski, nabłyszczacze, gumy fryzjerskie, pianki, środki zabezpieczające strukturę włosów, szampony i kondycjonery), które podkreśliły poszczególne elementy uczesań. 

Zasadniczym celem zajęć  było stworzenie sytuacji, w której uczennice mogłyby wykazać się własną kreatywnością, popracować nad estetyką i organizacją pracy oraz przećwiczyć w praktyce zasady bhp obowiązujące w trakcie wykonywania poszczególnych czynności związanych z procesami technologicznymi i wymaganiami ergonomii pracy. Konieczność obliczania zużycia preparatów fryzjerskich na potrzeby danego uczesania była doskonałą okazją do ćwiczenia umiejętności matematycznych.

Dziewczęta pracowały samodzielnie, wyposażone w odpowiednie narzędzia, przybory i aparaturę, ale zajęcia prowadzone były w grupie. Tak zorganizowana praca wymagała wzajemnej współpracy, a nadzorujący  pracę nauczyciel miał okazję obserwować zachowania wychowanek w odniesieniu do promowania właściwych relacji interpersonalnych.

20 kwietnia 2021r odbyło się spotkanie całej wspólnoty MOW w obecności Dyrekcji Ośrodka. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na znaczenie przestrzegania zasad higieny w życiu codziennym w zapobieganiu  chorobom zakaźnym: bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym. Prezentację multimedialną dotyczącą tematu spotkania opracowała uczennica Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie fryzjer.

Podczas spotkania przeprowadzono również instruktaż mycia rąk i omówiono w jaki sposób należy zachowywać się w różnych sytuacjach, aby chronić organizm przed zakażeniami. Zredagowano „ABC  zachowania  w toalecie, w łazience, przy posiłkach, w klasie, internacie i poza obiektem”.

Zwrócono również uwagę na prawidłowe przeprowadzanie dezynfekcji i sterylizacji przedmiotów związanych z nauką zawodu fryzjer i kucharz. W związku z aktualną sytuacja epidemiczną  kolejny raz wskazano sposoby prawidłowego i bezpiecznego noszenia maseczek.