Informacja o realizacji Programu w maju i czerwcu 2021 r.

Informacja o realizacji Programu w maju i czerwcu 2021 r.

Spotkania z pracodawcami (Fryzjer)

W dniu 11 maja 2021 r. odbyło się spotkanie z pracodawczynią, Panią Agatą Nowak, właścicielką Zakładu Fryzjerskiego „Agata”, która przeprowadziła zajęcia w pracowni fryzjerskiej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie.

W części wstępnej uczennice obserwowały pracę mistrzyni zawodu, która pokazywała uczesania okolicznościowe, w tym fryzury ślubne i wieczorowe na modelu i główce treningowej.

Prace wykonywane były na w pełni wyposażonym stanowisku z zachowaniem zasad BHP i procedur związanych z pandemią. Następnie każda uczennica miała możliwość wykonania zaproponowanych uczesań na własnym stanowisku z użyciem odpowiednich preparatów do stylizacji, narzędzi, przyborów, urządzeń. Spotkanie trwało pięć godzin i przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Dziewczęta miały okazję obserwować w praktyce,
na czym polega kultura obsługi klienta, podziwiać kreatywność prowadzącej zajęcia, także w odniesieniu do oceny pracy fryzjera pod względem estetycznym.

Spotkania z pracodawcami (Kucharz)

W dniu 22 czerwca 2021 r. w pracowni gastronomicznej w MOW uczennice klasy VIII spotkały się z Mistrzem Kuchni, Panem Zbigniewem Kurleto, który z pasją wykonuje swoją pracę już od 40 lat. Mistrz w barwny sposób opowiadał o znaczących i przełomowych zdarzeniach historii swojej kariery zawodowej, od samych początków aż po obecny czas. Wspominał ludzi światowej sławy: prezydentów, sportowców, z którymi spotykał się przy okazji wykonywania swoich zawodowych obowiązków. Uświadamiał dziewczętom, że praca kucharza może być pasjonująca, obfitująca w ciekawe doświadczenia, że daje możliwości rozwoju człowieka w każdej sferze jego życia. Podkreślał, jak ważne jest zaangażowanie i wkładane serce przy wykonywaniu nawet najprostszych czynności. To daje poczucie sensu wykonywanej pracy i radość życia.

Snując swoje opowieści, pan Zbigniew Kurleto jednocześnie przygotowywał  potrawy. Wykorzystywał przy tym ciekawe połączenia różnych smaków np. owocowego ze słonym, warzywnego z pikantnym. Stosował różne techniki obróbki i różne sposoby garnirowania. Ani słuchacze się spostrzegli, a już podano im do spróbowania niejedną potrawę np. naleśniki flambirowane, polędwiczkę w bułce udekorowaną truskawkami, desery z bitą śmietaną i flambirowanymi pomarańczami. Uczennica klasy II Karolina B. zaprezentowała wykonanie słodkiej przekąski bez użycia cukru rafinowanego,  na bazie  nieprzetworzonych surowców. Do produkcji tego smakołyku użyto nowoczesnego blendera, będącego na wyposażeniu pracowni.

Dziewczęta  były bardzo zadowolone. Z żalem  – z powodu zakończenia zajęć – opuszczały  pracownię.

Spotkania z rodzicami

W kolejne soboty 15, 22 i 29 maja oraz 26 czerwca 2021 r.  odbywały się spotkanie z rodzicami i opiekunami wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Siostry Faustyny  Krakowie. Ze względu na sytuację pandemiczną były to spotkania w małych grupach, a dotyczyły zarówno spraw bieżących, jak i zagadnień związanych z problemami ogólnospołecznymi. Rodzice mieli okazję wysłuchać wykładu prawnika,  Pana Piotra Kopera na temat praw i obowiązków obywateli oraz znaczenia i roli symboli narodowych w kształtowaniu obywatelskich i patriotycznych postaw w rodzinach. Pani Agata Ptaszkowska, nauczycielka historii w MOW przestawiła rodzicom podstawowe założenia realizowanego w Ośrodku projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości „Jest taki kraj…” i zaprosiła rodziców do współpracy w budowaniu więzi  ich córek z krajem ojczystym. Między innymi  poprzez  poznawanie naszych dziejów narodowych i wzmacnianie szacunku dla narodowego dziedzictwa.            

Druga część spotkań poświęcona była przygotowanym przez psychologów warsztatom na temat granic w relacji z dzieckiem. W związku ze zbliżającymi się wyjazdami wakacyjnymi wychowanek do domów, rodzice zwracali uwagę na trudności z przestrzeganiem i egzekwowaniem ustalonych z córkami zasad. W rozmowach indywidualnych mogli  skorzystać z porad psychologa. Mieli też okazję podzielić się własnym doświadczeniem i zapewnić o wzajemnym wsparciu. Dzień odwiedzin zakończył się wspólnym posiłkiem.

Kalendarium spotkań polonistycznych – czerwiec 2021

05.06.2021 r.

Temat: Estetyczna kategoria smaku.

Odwołujemy się do wiersza Zbigniewa Herberta „Potęga smaku”. Zwracamy uwagę na mocno wyeksponowaną w tekście scenę kuszenia, której wzorzec zaczerpnięty został z Ewangelii. Przywołujemy poznane już wcześniej teksty poety: „Przesłanie Pana Cogito” oraz „Dlaczego klasycy”. Odnajdujemy wspólną cechę wszystkich wierszy, którą jest – nie zawsze wyrażona wprost – pochwała hierarchii w świecie wartości. Mówimy o pojęciu estetycznej kategorii smaku (gustu) związanej z Platońską triadą prawdy, dobra i piękna, czyli  wartościami absolutnymi. Wartości te – jako zakorzenione w metafizyce istnienia – nie nadają się do przetargów i narzucają się jako obowiązek. Zapamiętujemy, że „estetyka może być pomocna w życiu, nie należy zaniedbywać nauki o pięknie”.

07.06.2021 r.

Temat: „Ja, ryba pojedyncza, ja, ryba odrębna”.

            Poznajemy wiersz Wisławy Szymborskiej „W rzece Heraklita”. Rozpoznajemy główne przesłanie greckiego filozofa Heraklita z Efezu o płynności i niestałości wszystkich bytów. Heraklitejska rzeka jawi się jako symbol życia, którego zasadniczym znakiem jest przemijanie. Wiersz przynosi informację o człowieku, który przynależy do zbiorowości, jest jednak jednostką niepowtarzalną, „pojedynczą”, „odrębną”. Więcej, należy do wspólnoty wszechistnienia obok zwierząt i roślin, także podległych przemijaniu. Jesteśmy częścią natury. Różnice dzielące ludzi, a także odmienność od innych bytów, zdają się niewiele znaczyć w kontekście nieustannego przemijania.

10.06.2021 r.

Temat: „Różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody”.

            Pozostajemy w nurcie heraklitejskiej rzeki, symbolu upływającego życia. Kolejny wiersz Wisławy Szymborskiej, „Nic dwa razy” przypomina, że nie należy się tym martwić. Owszem, mijają radości i wszelkie przejawy szczęścia, ale mija przecież i „zła godzina”. Owa poetycka refleksja nad ludzkim losem i przemijaniem jest próbą odpowiedzi na jedno z podstawowych pytań z zakresu filozofii: jak zatrzymać bieg czasu, jak przedłużyć życie, dlaczego ono musi minąć? Nie mamy wpływu na to, co konieczne i nieuniknione.

            Zwracamy uwagę na wykorzystanie i przewartościowanie w poezji W. Szymborskiej języka potocznego, „złotych myśli”, związków frazeologicznych. Powszechnie znana formułka o doskonałym podobieństwie („jak dwie krople czystej wody”) jest przecież pozorna. Jednak dzięki odmiennościom świat i ludzie, którzy go wypełniają, są interesujący, warci tego, by ich spotkać, zdolni do ubogacenia drugiego człowieka o nowe wartości, refleksje, uczucia. Okazuje się bowiem, że obecność kogoś bliskiego i zgoda na swój los mogą stać się źródłem optymizmu.

12.06.2021 r.

Temat: O wielkości człowieka w dwóch wierszach Cypriana Kamila Norwida i w „Psalmie codziennym” Tadeusza Nowaka.

            Poznajemy definicję człowieka z wiersza C.K. Norwida „Sfinks”: „Człowiek?… jest to kapłan bezwiedny i niedojrzały”, która przenosi jego istotę w sferę transcendencji i sferę sacrum. Czytamy wiersz „Pielgrzym” i rozpoznajemy w tytułowym pielgrzymie metaforę człowieka. „Stan stanów” to najwyższa godność człowieka, który nieustannie się staje, przechodzi z jednego etapu w drugi. Trwa „w nieba łonie” – ojczyzną pielgrzyma jest niebo. Zadajemy sobie pytanie: co człowiek zrobił ze swoją istotą: kapłaństwem. Poznajemy odpowiedź w wierszu „Larwa” i czytamy gorzkie słowa o „ księdze Biblii zataczającej się w błocie”. Kiedy zwycięży ten, „co prawa rwie”, nie ma przyszłości: człowiek idzie „gdzie nic”.  Cel zastąpiła nicość. Przypominamy słowa Ewangelii: gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. I Platona z jego koncepcją duszy, której właściwe siedlisko jest w świecie idei. Na koniec poznajemy bohatera „Psalmu codziennego” Tadeusza Nowaka, który swoją słabość do alkoholu postrzega w kategoriach grzechu, czuje się jak Judasz, jak ktoś, kto ukrzyżował Boga – w rzeczy samej „Biblia zataczająca się w błocie”.