Informacja o realizacji Programu w grudniu 2020 r.

Informacja o realizacji Programu w grudniu 2020 r.

Wydarzenia patriotyczne

Grudzień dla Polaków to miesiąc szczególny. Nie tylko ze względu na urok Świąt Bożego Narodzenia  i zakończenie roku kalendarzowego. To także czas, w którym wspominamy bolesne i jednocześnie kluczowe w  historii Polski wydarzenia grudnia 1970 roku. Bohaterom tamtych dni winni jesteśmy pamięć i cześć.

Wyrazem naszej wdzięczności za  wydarzenia grudniowe 1970 r. stały się – w grudniu 2020 r. –  okolicznościowe spotkania, na których dziewczęta miały okazję poznać historię tamtych dni słuchając relacji świadków i uporządkować fakty w odniesieniu do ich wpływu na teraźniejszość naszej Ojczyzny.

Swoje emocje w odniesieniu do tamtych wydarzeń wychowanki wyraziły  w przygotowaniu okolicznościowych dekoracji, które stanowiły tło wspólnych refleksji opartych o teksty literackie i utwory muzyczne upamiętniające tamten czas.

Quiz historyczny z użyciem gier planszowych wskazujący drogę Polaków do niepodległości w różnych momentach dziejowych był niewątpliwie ciekawym sposobem nabywania i rozwijania myślenia historycznego, z uwzględnieniem kształtowania patriotycznych i prospołecznych postaw wśród wychowanek MOW.

Ciekawych miejsc ciąg dalszy ….. Tym razem Bieszczady!

Jest piękna późno jesienna pogoda. Jesteśmy w dużym terenie parkowo-leśnym  w Myczkowcach. Zwiedzamy Ogród Biblijny, którego otwarcie upamiętniało 90 rocznicę urodzin Jana Pawła II. Spacerując po  Parku Miniatur poznajemy   różnorodność stylów bogatej, sakralnej architektury drewnianej, właściwej poszczególnym grupom etnicznym dzisiejszego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.

Przed obiadem wysłuchałyśmy  prelekcji „Od Kościuszki do Paderewskiego. Drogi do niepodległości”. W niezwykle ciekawy sposób miałyśmy okazję poszerzyć naszą  wiedzę , nie tylko o bliższe poznanie historii Polski, ale także o przybliżenie postaw polskich patriotów. Pracownik IPN w interesujący sposób przedstawił ten szczególny w historii Polski czas. Wielość  wydarzeń i postaci wielkich Polaków m.in. T. Kościuszko, J. Wybicki J. Piłsudski  I.J. Paderewski, R. Dmowski robi wrażenie.

Po pysznym obiadku spotkaliśmy się z Panem Stanisławem Orłowskim, przewodnikiem, który przedstawił nam  historię regionu i jego  walory krajobrazowe. Potem spacerkiem nad  zaporę wodną w Solinie a następnie na spacer malowniczym szlakiem: Solina-Źródełko. Przy podwieczorku znowu słuchałyśmy „Bieszczadzkich historii ” w wykonaniu Pana Stanisława.

Ostatnim punktem wycieczki była Eucharystia w Kaplicy N.M.P. Królowej i Matki Pięknej Miłości.

Po kolacji wszyscy uczestnicy wycieczki wyjechali w drogę powrotną do Krakowa.

Ok.23.30. byłyśmy w MOW.

Taniec nowoczesny – to lubię!

W dniu 13 listopada 2020 r.  osiemnaście  wychowanek naszego Ośrodka miało okazję uczestniczyć w zajęciach z tańca nowoczesnego.

Ze swoistą uciechą uczyłyśmy się układu tanecznego zumby angażując całe siebie od rozgrzewki, poprzez naukę pojedynczych kroków, do układu choreograficznego.

Na zakończenie zajęć udało nam się z sukcesem zatańczyć układ do muzyki.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe – piłka koszykowa

Podczas zajęć główny nacisk położono na cele zdrowotne, wychowawcze i prospołeczne tj:
– kształtowanie umiejętności sportowych (gibkości, zwinności, szybkości),
– kształtowanie charakteru i poczucia własnej wartości,
– wyrobienie takich cech osobowościowych jak: odpowiedzialność, ambicja, dążenie do celu, troska o drugiego człowieka.

Na zajęciach sportowo rekreacyjnych kształtowano umiejętności:

Gimnastyki akrobatycznej:
Uczestniczki zajęć pokonywały tor przeszkód (obwód stacyjny). Podczas pokonywania toru kształtowały umiejętności przewrotu w przód i tył, uczyły się elementów biegu przez płotki oraz wykonywały ćwiczenie rozwijające motorykę (siła – rzut piłką lekarską, sprawność – przekładanie szarfy, skakanka, ćwiczenia na mięśnie brzucha).

Nauki rzutu do kosza z dwutaktu oraz rzutu z dystansu:
a) rzut z dwutaktu do kosza z miejsca,
b) rzut do kosza z lekkiego biegu,
c) podania piłki sprzed klatki piersiowej  zakończone rzutem  z dwutaktu do kosza d) podania kozłem zakończone rzutem z dwutaktu do kosza.

Wolontariat

Corocznie, przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedzamy podopiecznych  Domu Pomocy Społecznej oraz mieszkańców Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  dla Dzieci Niewidomych i Słabo widzących w Krakowie.

Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej to nasi dobrzy znajomi ,którym na co dzień pomagamy  w codziennym funkcjonowaniu. W Ośrodku dla dzieci z afazją pomagamy podczas  zajęć popołudniowych i wspólnie uczymy się właściwie zarządzać naszymi emocjami. To bardzo ważne! Żałujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną nie możemy spotkać się z naszymi znajomymi.

Niech więc chociaż te własnoręcznie wykonane, okolicznościowe karteczki będą wyrazem naszej sympatii i gorących Świątecznych i Noworocznych życzeń !

Zajęcia z przedsiębiorczości

Nie tylko literatura, nie tylko historia, nie tylko sport!

W życiu trzeba coś robić, trzeba z czegoś żyć!

Dlatego wdzięczne jesteśmy, że mamy okazję poznawać nieznane nam do tej pory zawiłości  praw i obowiązków pracowników i pracodawców.

Uczymy się, jak przeciwdziałać zachowaniom nieetycznym i pod okiem nauczyciela i wychowawcy zastanawiamy się, jak będzie wyglądało nasze życie po opuszczeniu Ośrodka. Trzeba przecież będzie, wykorzystując zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności radzić sobie z załatwianiem różnych spraw i poprawnie wypełniać dokumenty np. wniosek o wydanie dowodu osobistego, prawa jazdy itp.

Nie małą obawą napawa nas także  gospodarowanie własnym budżetem domowym, z nieodłączną potrzebą  oszczędzania.

Ale…. damy radę!!!

Nie tylko po polsku…

O Krakowie  potrafimy także porozmawiać  po angielsku. Rozmowa nasza łączyła się  bezpośrednio z listopadową wycieczką po Krakowie.  W ramach ćwiczenia umiejętności rozumienia ze słuchu  słuchałyśmy  rozmowy osób z Kanady zachwycających się naszym miastem. Z nowo poznanym słownictwem zapoznawałyśmy się  na stronie LearningApps.

Tematyka związana ze  Świętami Bożego Narodzenia sprowokowała do obejrzenia filmików, w których native speakerzy opowiadali o tym jak spędzają święta w Wielkiej Brytanii. Było to wstępem do rozmów na temat podobieństw i różnic w naszych narodowych tradycjach.

Poznane słownictwo utrwaliłyśmy wykorzystując gry  interaktywne. Nie brakło też wspólnego świątecznego śpiewania.

Cudowny czas!!!