Informacja o realizacji Programu w styczniu 2021 r.

Informacja o realizacji Programu w styczniu 2021 r.

Miesiąc styczeń to miesiąc, w którym miały miejsce dwa ważne wydarzenia historyczne: Powstanie styczniowe oraz wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau. Dlatego też zasadniczymi tematami zajęć realizowanych w ramach Projektu „Jest taki kraj …” były zagadnienia związane z wybuchem powstania styczniowego oraz rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau.

Analizując losy powstańców styczniowych m.in. Romualda Traugutta, uczestniczki zajęć miały okazję poznać przyczyny, przebieg i skutki największego w XIX w. zrywu niepodległościowego oraz jego wpływu na rozwój literatury pozytywistycznej i malarstwo Artura Grottgera.

Natomiast rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau stanowiła okazję do rozważań dot. holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce. Dziewczęta wsłuchały relacji światków- ocalałych więźniów. Poznały bliżej bohaterów tamtych czasów: O. Maksymiliana Kolbe i Stanisławę Leszczyńską.