Informacja o realizacji Programu – październik 2022 r.

Informacja o realizacji Programu – październik 2022 r.

Edukacja historyczna i obywatelska

Podczas zajęć z edukacji obywatelskiej dziewczęta zapoznawały się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zasad i reguł prawnych oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania. Burzliwą dyskusję wywołała, przetłumaczona na język polski, łacińska sentencja „Dura lex sed lex” – „Twarde prawo, ale prawo”. Uczestniczki zajęć dyskutowały na temat nieomylności prawa, jego przejrzystości i znaczenia w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom. Nie obyło się także bez rozmów na temat miejsca Polski w Europie.

Zasoby Skarbca Koronnego na Wawelu (m.in. szczerbiec koronacyjny, odznaki Orla Białego Orderu Św. Stanisława, trofea Jana III Sobieskiego) wykorzystane zostały do realizacja tematów z edukacji historycznej „Blask Rzeczpospolitej” i „Historia w klejnotach zapisana”. Natomiast, z historią polskiego pieniądza dziewczęta zapoznały się w Narodowym Banku Polskim. W historycznych wnętrzach, łatwiej było im zauważyć, że to, co prezentowane było i jest na monetach jest także przejawem naszej narodowej kultury.

Harmonogram zajęć z zakresu kształcenia polonistycznego z elementami filozofii przedstawiał się następująco:

01.10.2022 r.

Abraham – ojciec naszej wiary.             Przedstawiamy Abrahama, patriarchę narodu izraelskiego. Mówimy o jego wyjściu wraz z żoną Sarą i bratankiem Lotem z Ur Chaldejczyków do ziemi Kanaan w Palestynie, gdzie osiadł. Mówimy o wielkiej próbie jego wiary, kiedy Bóg każe mu ofiarować swojego syna Izaaka na całopalenie. Mówimy o zawarciu przez Jahwe przymierza z Abrahamem i związaną z nim obietnicą licznego potomstwa i objęcia ziemi Kanaan. Oceniamy głęboką wiarę Abrahama, jego bezwarunkowe posłuszeństwo Bogu jako źródło fascynacji trzech największych religii świata: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

05.10. 2022 r.

 W lepiance świata. O cudzie stworzenia.

            Punktem wyjścia naszych rozważań są różne przekłady „Księgi Rodzaju”. Czytamy fragment opisu stworzenia świata z „Biblii królowej Zofii” (XV w.) i „Biblii Tysiąclecia”. Zachwycamy się archaicznym językiem: „Ćmy … na twarzy przepaści…”. Od różnych przekładów przechodzimy do różnych wyobrażeń aktu stworzenia świata w sztuce. Wychodzimy od hymnu Jana Kochanowskiego [inc.] „Czego chcesz od nas, Pnie…”, żeby powiedzieć, że Bóg Jana Kochanowskiego jest wielkim budowniczym, architektem, wielkim geometrą. Dzieło Stwórcy jest wielkim dziełem sztuki. Jest arcydziełem!

            Przedstawiamy następnie witraż Stanisława Wyspiańskiego z kościoła Franciszkanów w Krakowie. Opisujemy monumentalną postać Boga jako pogromcę żywiołów: powietrza, ognia, ziemi i wód. Jako Stwórcę rozstrzygającego dramatyczne sprzeczności między bytem a niebytem, między bezładem a harmonią.

Spotkanie zamykamy wierszem Mirona Białoszewskiego „Przesuwa się, przegwieżdża”, dla którego cud stworzenia świata rozgrywa się … codziennie. Każdy poranek to kolejne święto stworzenia!

08.10.2022 r.

Wartość pracy, wartość pamięci, wartość tradycji.

            Na podstawie filmowej adaptacji powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” dostrzegamy połączenie etyki pracy z patriotyzmem. Postawa ta wyrażona jest w utworze przez pamięć o doniosłych dla historii narodu wydarzeniach – powstaniu styczniowym – i pielęgnowaniu narodowej tradycji – czego symbolem jest Mogiła powstańców. Oraz przez pracę właśnie. Etos pracy podkreśla legenda o Janie i Cecylii, sygnowana symbolem ich Mogiły.

            Mówimy o pozytywistach, których kolejne klęski walk powstańczych zmusiły do szukania innych dróg „wybicia się na niepodległość”. Ich zadaniem i celem było zjednoczenie wysiłków społeczeństwa nad ocaleniem narodu w sensie fizycznym oraz ocalenie tożsamości narodowej i kulturowej. Walka o niepodległość, choć nigdy z niej nie zrezygnowano, musiała być odłożona na później. Literatura pozytywizmu pieczołowicie przekazała pamięć powstań i narodowych bohaterów. Uczymy się z niej wartości pracy, wartości pamięci i wartości tradycji w naszej narodowej historii.

12.10.2022 r.

Sposoby istnienia, poszukiwanie sensu w wierszu Bronisława Maja [inc.] „Dlaczego nie ma Cię dla mnie?”.    

         Mówimy o niepewności wiary we współczesnym świecie, o poszukiwaniach sensu, o dostrzeganiu istnienia Boga i Jego pozornej nieobecności. Punktem wyjścia naszych rozważań są przypomnienie wiersza Czesława Miłosza „Pokusa”, sposoby obrony przed sidłami bierności, a także różne sposoby postrzegania Boga w wierszach Jana Kochanowskiego i Mirona Białoszewskiego. Analizujemy metafizyczny wiersz Bronisława Maja [inc.] „Dlaczego nie ma Cię dla mnie?”. Uczymy się patrzeć na otaczający świat, aby dostrzegać ślady Boga – Stwórcy „w nieludzko sensownej konstrukcji źdźbła trawy”, „śpiewie kosów” i rozpoznawać w sobie głód metafizycznego doświadczenia.

15.10.2022 r.

W teatrze świata

            Mówimy o utrwalonym w kulturze europejskiej toposie świata jako teatru, w którym ludzie to marionetki, teatralne kukiełki, „łątki”. Przypominamy rolę Fatum, ślepego Losu w kulturze antycznej Grecji, powołując się na mit o Labdakidach, przetworzony w tragediach Sofoklesa „Antygona” i „Król Edyp”. Przywołujemy filozoficzną fraszkę Jana Kochanowskiego „O żywocie ludzkim” [inc.] „Fraszki to wszystko…” i wypowiedź – sentencję z tragedii Williama Szekspira „Makbet”: „Życie jest tylko przechodnim półcieniem, nędznym aktorem…”. W końcu skupiamy uwagę na scenach układania przez Rzeckiego zabawek w sklepie Wokulskiego, w „Lalce” Bolesława Prusa. Funkcje kompozycyjne tych scen pozwalają odczytać powieść Prusa jako filozoficzną, a nawet metafizyczną.

 Wszystko marność?

            Przywołujemy uparty refren z Księgi Koheleta: „Marność nad marnościami! Wszystko marność!”. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie: czym w takim razie wypełnić życie, skoro „wszystko marność”. Puenta dyskusji jest pozytywna: mimo ulotności ludzkiej egzystencji i pozornej znikomości ludzkich starań, konieczne jest wypełnienie życia tym, co w świetle naszej wiary stanowi wartości nieprzemijające. Przykładem jest życie świętej Faustyny.

Zajęcia językowe

Podczas zajęć z języka angielskiego dziewczęta poznawały słownictwo związane z ciekawymi miejscami w Polsce. Wyrażenia typu „najdłuższa góra”, czy „najdłuższa rzeka” stały się doskonałą okazja do ćwiczenia stopniowania przymiotników. Zaproponowana przez prowadzącą gra Jeopardy, spowodowała, że dziewczęta, rywalizując ze sobą, dobrze się bawiły powtarzając materiał gramatyczny.

Podczas zajęć językowych w dniu nauczyciela udało się namówić dziewczęta, zainspirowane tekstem z cytatami sławnych osób dziękujących   swoim nauczycielom za to, co od nich pozyskali do rozmów na temat swoich nauczycieli. Dzięki temu, wychowanki miały możliwość doskonalenia umiejętności opisywania wyglądu zewnętrznego i cech charakteru innych ludzi.

Z dużym zainteresowaniem uczestniczyły także w zajęciach na temat znajdujących się w Krakowie kopców. Rozmowy dotyczyły przekazywania informacji, ile ich jest, który jest najwyższy, a który najniższy, jakie miały znaczenie w przeszłości, a jakie obecnie.

Spotkanie z rodzicami

W dniu 1 października 2022 r. odbyło się spotkanie z rodzicami wychowanek, podczas którego rodzice wysłuchali wykładu psychologa na temat sztuki komunikowania się z innymi.

Mieli także okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy, które zaprezentowała im Pani prawnik, prowadząca – w ramach projektu – zajęcia z edukacji prawnej z wychowankami MOW. Po wysłuchaniu wykładów rodzice mieli możliwość indywidualnych konsultacji i porad z psychologiem i prawnikiem.