Kategoria: <span>Fundusz Sprawiedliwości</span>

Home / Realizacja Programu / Fundusz Sprawiedliwości
Informacja o realizacji Programu w grudniu 2023 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu w grudniu 2023 r.

Edukacja obywatelska i historyczna Tematami zajęć z edukacji obywatelskiej były w grudniu 2023 r. były zagadnienia związane z kształtowaniem u wychowanek świadomych postawy obywatelskich w odniesieniu do problemów współczesnego świata. Prowadzone podczas zajęć dyskusje potwierdziły konieczność przestrzegania i poszanowania prawa, jako warunku niezbędnego do realizacji celów demokratycznego społeczeństwa. Na zajęciach projektowych z edukacji historycznej dziewczęta...

Informacja o realizacji Programu w listopadzie 2023 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu w listopadzie 2023 r.

Tematami zajęć z edukacji obywatelskiej w listopadzie były zagadnienia związane z odpowiedzią na pytanie: Co to znaczy być świadomym obywatelem? Uczestniczki zajęć zgodnie stwierdziły, że posiadanie dokumentu potwierdzającego formalną przynależność do danego państwa nie wystarcza, aby nazywać siebie „świadomym obywatelem”. Poczucie przynależności do określonej społeczności wymaga integracji społecznej i gotowości do podejmowania określonych działań. Dziewczęta zauważyły,...

Informacja o realizacji Programu w październiku 2023 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu w październiku 2023 r.

PATRIOTYZM MŁODZIEŻY– HISTORIA – TRADYCJE – WSPÓŁCZESNOŚĆ Pod takim tytułem w dniu 20 października 2023 roku. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się konferencja organizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im św. Siostry Faustyny, przy wsparciu finansowym Funduszu Sprawiedliwości. Spotkanie uświetnił występ wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im św. Siostry Faustyny w Krakowie. Podsumowanie realizacji projektu...

Informacja o realizacji Programu we wrześniu 2023 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu we wrześniu 2023 r.

We wrześniu 2023 r. tematem zajęć z edukacji historycznej były zagadnienia związane z przypadającą w dniu 12 września 1683 r. rocznicą bitwy pod Wiedniem. Dziewczęta miały okazję zastanowić się nad znaczeniem tego wydarzenia w odniesieniu do późniejszych okresów historii naszego narodu. Zwróciły uwagę, że zwycięstwo pod Wiedniem było określane wydarzeniem „ku pokrzepieniu serc”, co było...

Informacja o realizacji Programu w sierpniu 2023 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu w sierpniu 2023 r.

Czas wakacyjnego wypoczynku wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie wykorzystywały – między innymi – na doskonalenie swojego fizycznego rozwoju. Zajęcia sportowe organizowane w Ośrodku w sierpniu cieszyły się popularnością wśród dziewcząt. Nie tylko dlatego, że miały okazję popracować nad swoją sprawnością fizyczną, ale także dlatego, że wspólna aktywność sprzyjała rozwijaniu kontaktów między...

Informacja o realizacji Programu w lipcu 2023 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu w lipcu 2023 r.

W dniach od 28 czerwca do 6 lipca 2023 r. odbył się w Stężnicy wakacyjny obóz dla wychowanek. Niezależnie od codziennych czynności wynikających z obozowego planu usamodzielniania oraz zajęć integracyjno-terapeutycznych, wychowanki miały okazję powędrować po Bieszczadach i podziwiając krajobrazy zapoznać się także z historią i tradycjami regionu. Już w pierwszym dniu, w drodze do miejsca zakwaterowania,...

Informacja o realizacji Programu w czerwcu 2023 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu w czerwcu 2023 r.

W czerwcu 2023 r.  na zajęciach z zakresu kształcenia polonistycznego z elementami filozofii wychowanki podjęły próbę interpretowania słów Josefa Granda z „Dżumy” Alberta Camusa „Co jednak znaczy- dżuma? To życie, ot i wszystko”. Stały się one punktem wyjścia do rozważań o postawie człowieka wobec każdego zła: wobec zadawania śmierci, wobec cierpienia, zła pod każdą postacią. Odwołanie do bohaterów...

Informacja o realizacji Programu w maju 2023 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu w maju 2023 r.

Na zajęciach z języka angielskiego w klasach Szkoły Podstawowej dziewczęta sprawdzały swoje umiejętności z zakresu wyglądu zewnętrznego. Były pozytywnie zaskoczone tym jak wiele słów pamiętały. Przyznały się, że wprawdzie brały aktywny udział w poprzednich zajęciach (gry językowe i karty pracy), ale że poza tym nie powtarzały materiału w domu. Dzięki temu doświadczeniu chętniej przystąpiły do...

Informacja o realizacji Programu w marcu 2023 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu w marcu 2023 r.

Edukacja historyczna i obywatelska Na zajęciach z edukacji obywatelskiej w marcu dziewczęta próbowały odpowiedzieć na pytanie „Dobry obywatel, kto to taki?” Czy wystarczy uczyć się, pracować, płacić podatki, nie łamać prawa? Czy to wystarczy, żeby uznać, że zasługuje się na miano dobrego obywatela? Czy osoba niepełnoletnia może być dobrym obywatelem i działać na rzecz wspólnego dobra?...

Informacja o realizacji Programu w kwietniu 2023 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu w kwietniu 2023 r.

Zajęcia z edukacji obywatelskiej w kwietniu dotyczyły zagadnień związanych z podstawowymi prawami człowieka i ich ochroną. Inspiracją do podjęcia tych zagadnień był przypadający 27 kwietnia dzień upamiętniający ofiary obozu w Ravensbrück. Wspólne czytanie fragmentów wspomnień hrabiny Karoliny Lanckorońskiej, nauczycielki akademickiej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, żołnierza Armii Krajowej, od 1943 r. przebywającej w obozie w Ravensbrück stała się okazją...