Projekt „Klucz do przyszłości”

Home / Projekt „Klucz do przyszłości”

Celem projektu jest doskonalenie efektywności pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Świętej Siostry Faustyny wobec obecnych wychowanek oraz objęcie pomocą terapeutyczną, socjalną i edukacyjną absolwentek i ich rodzin. Wieloaspektowe działania projektowe wzmacniają  wysiłki podejmowane przez kadrę MOW, szczególnie w odniesieniu do wymagań stawianych współczesnemu społeczeństwu w zakresie posiadania umiejętności, które człowiek  powinien nabyć, a następnie rozwijać w wypełnianiu swoich  osobistych i zawodowych zadań. Brak umiejętności, określanych jako kluczowe,  nie tylko utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie, ale przede wszystkim naraża na niebezpieczeństwo odtrącenia, braku akceptacji własnej osoby, trudności adaptacyjnych itp. Podstawowym założeniem skuteczności działań nauczycieli i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego jest wysoki stopień  indywidualizowania zarówno zadań opiekuńczych i wychowawczych, jak i edukacyjnych i terapeutycznych. Jest to możliwe dzięki finansowemu  wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości nie tylko w odniesieniu do  sposobu realizacji zadań, ale także w zakresie  zapewnienia wysokich standardów  bazy dydaktycznej i wychowawczej Ośrodka.

Tutaj prezentujemy działania podejmowane w ramach projektu.