Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

Dla dziewcząt, które posiadają zdolności plastyczno-manualne organizowane są w naszym Ośrodku zajęcia plastyczne. Celem tych zajęć jest kształtowanie w dziewczętach twórczej postawy, która wprowadza ich w świat nowych doświadczeń i pozwala odkryć lub rozwijać drzemiące w nich talenty. Dziewczęta mają możliwość spróbowania swoich sił w różnorodnych technikach, mi.in. szkicowaniu, malowaniu, rzeźbieniu, pracach manualnych.