Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne

W ramach projektu organizowane są również zajęcia wyrównawcze dla dziewcząt z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, chemia, fizyka, biologia, język rosyjski, język angielski, historia i wiedza o społeczeństwie. Prowadzone są również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem zajęć jest nadrabianie zaległości szkolnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.