Szkolenia dla kadry

Szkolenia dla kadry

W ramach Tygodnia gotowości do pracy w nowym roku szkolnym 2019/2020, kadra pedagogiczna Ośrodka uczestniczyła w szkoleniu w malowniczym miejscu w Czernej.

Szkolenie dotyczyło doskonalenia metod i form pracy, rozwoju postaw zachowań ukierunkowanych na współpracę i budowę partnerskich relacji w pracy oraz poznanie kompetencji kluczowych.

Poza realizowanymi tematami był to również czas wzajemnych rozmów, dzielenia się doświadczeniem i integracji, by wspólnie przygotować się na cały kolejny rok.

Wychowawcy i nauczyciele naszego Ośrodka będą mieli szansę uczestniczyć także w wielu innych szkoleniach tematycznych zorganizowanych w ramach Projekty „Klucz do przyszłości.”