Wolontariat

Wolontariat

Dziewczęta, które chcą pomagać drugiemu człowiekowi i nie boją się podjąć wyzwania, jakim jest wolontariat, uczęszczają do Domu Pomocy Społecznej oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
Pomagają mieszkańcom DPS – u w ich codziennym funkcjonowaniu, rozmawiają z nimi oraz towarzyszą im w zajęciach organizowanych w domu.
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dziewczęta uczą się wrażliwości ma potrzeby innych, pomagają wychowankom w odrabianiu lekcji, uczestniczą z nimi w zabawach integracyjnych.