Zajęcia muzyczne

Zajęcia muzyczne

Śpiew i muzyka towarzyszą i ubogacają każdą uroczystość. Dziewczęta rozwijają swoje talenty muzyczne ćwicząc swój głos w chórze i indywidualnie, we współpracy z muzykami.