Zajęcia w pracowni fryzjerskiej

Zajęcia w pracowni fryzjerskiej

Zajęcia w pracowni fryzjerskiej w maju 2021 r. miały na celu przede wszystkim :
• doskonalenie technik strzyżenia,
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie, w tym kultury obsługi klienta.
• uwrażliwienie na konieczność przestrzegania procedur związanych z pandemią i bhp
na stanowisku pracy,
• rozwijanie kompetencji kluczowych w celu przygotowania uczennic do pełnienia przyszłych ról społecznych na rynku pracy.

Do zajęć wykorzystane zostały narzędzia, przybory, urządzenia, odzież ochronna i środki ochrony osobistej dla klienta i fryzjera.


Zajęcia poprzedzało szkolenie z zakresu strzyżeń w formie instruktażu. Wykorzystane były również pomoce multimedialne i literatura fachowa.