Ośrodek

Home / Ośrodek

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny dawniej zwany „Domem Miłosierdzia” rozpoczął swoją działalność w Krakowie – Łagiewnikach w 1891 roku kontynuując pracę wychowawczą wśród dziewcząt rozpoczętą w Warszawie w 1862 r. przez Matkę Teresę Potocką.

W sierpniu w 1962 roku w ówczesnej sytuacji politycznej władze komunistyczne odebrały siostrom na 27 lat możliwość prowadzenia dzieła apostolskiego w Domu Miłosierdzia w Krakowie.

1 września 1989 roku siostry powróciły do pełnienia posługi wśród dziewcząt, a obecna działalność Ośrodka jest kontynuacją tradycji dawnych Domów Miłosierdzia.

Celem pobytu w ośrodku jest nie tylko ukończenie szkoły i zdobycie umiejętności ułatwiających przyszłe funkcjonowanie w życiu ale przede wszystkim odkrycie swojej godności jako dziecka Bożego przez osobiste doświadczenie spotkania z Miłosiernym Ojcem. Wzmocnienie poczucia własnej wartości, nadanie właściwego kierunku i sensu życia a także odzyskanie często utraconej nadziei. W programie wychowawczym kładziemy nacisk na nauczanie wychowujące, które charakteryzuje się indywidualnym podejściem do wychowanki. Nauczanie i wychowanie jest integralną częścią programu resocjalizacyjnego, który jest realizowany w trakcie pobytu wychowanki w Ośrodku. Program ten harmonijnie łączy rozwój sfery fizycznej i psychicznej, emocjonalno-społecznej, intelektualnej i duchowej wychowanki.

W duchu chrześcijańskich wartości, przygotowujemy dziewczęta do pełnienia odpowiedzialnych ról żony i matki a także do zdobycia zawodu i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Wsparciem obejmowani są także rodzice i opiekunowie wychowanek.