Informacja o realizacji Programu w kwietniu 2023 r.

Informacja o realizacji Programu w kwietniu 2023 r.

Zajęcia z edukacji obywatelskiej w kwietniu dotyczyły zagadnień związanych z podstawowymi prawami człowieka i ich ochroną. Inspiracją do podjęcia tych zagadnień był przypadający 27 kwietnia dzień upamiętniający ofiary obozu w Ravensbrück. Wspólne czytanie fragmentów wspomnień hrabiny Karoliny Lanckorońskiej, nauczycielki akademickiej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, żołnierza Armii Krajowej, od 1943 r. przebywającej w obozie w Ravensbrück stała się okazją do refleksji nad sensem wojen i znaczeniem słów „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Przedstawiona przez Karolinę Lanckorońską sytuacja panująca w obozie wywarła ogromne wrażenie na wychowankach i zachęciła do rozmów na temat godności życia i podejmowania trudu pozostawania człowiekiem w każdej sytuacji.

W kwietniu, głównymi tematami zajęć projektowych z historii były zagadnienia związane ze zbrodnię katyńską oraz Chrztem Polskim. Dziewczęta pracowały na materiałach źródłowych w grupach, szukając odpowiedzi na pytania o powody ukrywania prawdy o Katyniu, o postawę władz III Rzeszy i Rządu na uchodźstwie, a także opozycji demokratycznej w Polsce. Zastanawiając się nad korzyściami wynikającymi z przyjęcia chrześcijaństwa przez państwo polskie uczestniczki zajęć prowadziły rozmowy dotyczące znaczenia przyjęcia chrześcijaństwa dla przyszłych pokoleń Polaków.

Na zakończenie zajęć dotyczących zbrodni katyńskiej dziewczęta wykonały okolicznościową dekorację, a wizyta w maleńkim kościele, pod wezwaniem Świętego Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie stanowiła doskonałą okazję do rozmów utrwalających wiedzę dotyczącą faktów historycznych związanych z początkami państwa polskiego.

Zajęcia z edukacji polonistycznej z elementami filozofii

05.04.2023 r.

Temat: Ja, Syzyf.

Czytamy „Hymn Syzyfa” Romana Brandstaettera. Mówimy o trudzie budowania w sobie człowieczeństwa, o trudzie wędrowania ku Bogu, ku wierze i budowaniu w sobie ufności. Przypominamy, w jaki sposób filozofowie egzystencjalizmu postrzegali kondycję człowieka i jak – z wykorzystaniem obrazu Syzyfa – zachęcali do kształtowania swojego charakteru.

Przytaczamy tekst (bpa Życińskiego?) o przegrywanej codziennie walce w stawaniu się idealnym człowiekiem i podejmowaniu – niczym Syzyf – tej samej próby następnego dnia. Jesteśmy Syzyfami. Dopóki dźwigamy nasz kamień, jesteśmy na dobrej drodze.

15.04.2023 r.

Temat: „A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie…”

Przygotowujemy program artystyczny dla uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Bazujemy na tekstach Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Stanisława Staszica, Franciszka Salezego Jezierskiego i Piotra Skargi.

19.04.2023 r.

Temat: „Ballady i romanse” Władysława Broniewskiego – w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

W rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r. mówimy o polityce hitlerowskich Niemiec wobec ludności żydowskiej, o utworzeniu getta dla Żydów w Warszawie, o warunkach życia w getcie. Mówimy o wielkiej akcji likwidacyjnej –wywózce ok. 300 tys. Żydów z Umschlagplatzu do niemieckiego obozu zagłady w Treblince, gdzie zostali zagazowani. O utworzeniu Żydowskiej Organizacji Bojowej i planach żydowskich bojowców stawienia zbrojnego oporu Niemcom tylko po to, żeby zademonstrować swoją godność. Mówimy o ofiarach tego powstania i jego bohaterach. Ale, żeby bardziej zrozumieć sytuację zamkniętych w getcie Żydów, czytamy wiersz Władysława Broniewskiego „Ballady i romanse”. Przedstawiona w wierszu sytuacja żydowskiej dziewczynki, zestawiona z ofiarą Jezusa, pozwala głębiej dotknąć ludzkiego losu, ludzkiego cierpienia.

22.04.2023 r.

Temat: My, Parki.

Finalizujemy przygotowanie programu artystycznego „A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie”, dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Do sceny „obiady czwartkowe” i sceny z „Powrotu posła” Juliana Ursyna Niemcewicza dodajemy scenę „Vivat Maj! 3 Maj” z czytaniem preambuły Ustawy Rządowej z 1791 r. Rozbudowujemy też Prolog programu. Dodajemy Parki – współczesne „boginie” strzegące losu naszej ojczyzny (symbolizowanej przez narodową flagę), polskiej tradycji patriotycznej i narodowego dziedzictwa.

28.04.2023 r.

Temat: „… A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą Ojczyźnie…” Pod takim tytułem wychowanki MOW prezentowały program artystyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po odśpiewaniu naszego narodowego hymnu oraz zaprezentowanej przez chór ośrodkowy pieśni „Flaga”, wreszcie, po krótkim wprowadzeniu, rozpoczął się spektakl. W Prologu I usłyszeliśmy śpiewaną a capella przez jedną z wychowanek pieśń „Moja Ojczyzna” do słów Cypriana Kamila Norwida.

Na tle tej pieśni wystąpiły nasze współczesne, symbolizujące naszą społeczność (wychowanki – uczennice) Parki – „boginie” strzegące polskiego Losu. W Prologu II przypomniane zostały słowa Jana Kochanowskiego mówiące o odpowiedzialnej miłości ojczyzny oraz ks. Piotra Skargi, ze słynnego Kazania 8 o miłości ojczyzny. W części właściwej spektaklu odegrane zostały dwie sceny: obiady czwartkowe u króla Stasia (w oparciu o teksty Ignacego Krasickiego, ks. Franciszka Salezego Jezierskiego, ks. Stanisława Staszica, Hugona Kołłątaja) oraz fragment „Powrotu posła” Juliana Ursyna Niemcewicza. W scenie finałowej odczytana została preambuła Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku, po czym odśpiewano pieśń z epoki „Witaj majowa jutrzenko”.

Scenografię stanowiło tytułowe hasło, pod którym, na głównej ścianie sceny, umieszczone zostały portrety wielkich naszych przodków, którzy „służyli Ojczyźnie”. Byli to: J. Kochanowski, P. Skarga, J.U. Niemcewicz, S. Staszic, H. Kołłątaj, I. Krasicki i król S. August Poniatowski. Pod koniec Prologu II, na powieszonej pionowo polskiej fladze, pojawiły się złowieszczo herby państw zaborczych: Rosji, Austrii i Prus oraz data pierwszego rozbioru Polski 1772.

Było to bardzo radosne, przesycone duchem patriotycznym, święto.

Na zajęciach z języka angielskiego w kwietniu dziewczęta miały możliwość poznać i utrwalić słownictwo przydatne w opisywaniu wyglądu zewnętrznego ludzi. Wypełniały karty pracy i grały w różne gry na tablicy interaktywnej. Wymieniały swoje opinie na temat znaczenia powiedzenia „Jak cię widzą, tak cię piszą” w czasach mediów społecznościowych.

Dziewczęta zwróciły uwagę, że wygląd zewnętrzny stanowi bardzo ważny czynnik popularności użytkowników tego rodzaju mediów.

Uczennice klasy III LO rozmawiały na zajęciach o sposobach zarządzania czasem. Dzieliły się swoimi doświadczeniami z życia w Ośrodku i poza nim. Zastanawiały się nad tym, co jest dla nich lepsze, a co łatwiejsze oraz co wpływa na to, co robią ze swoim czasem. Podczas kolejnych zajęć dziewczęta pracowały z kartami pracy i korzystając z tablicy interaktywnej.

Intensywnie pracowały nad utrwaleniem i doskonaleniem swojego słownictwa. Dzięki temu uczennice będą mogły łatwiej i lepiej zrozumieć – zaplanowane na kolejne zajęcia – wystąpienie Laury Vanderkam (TED), która ma poprowadzić zajęcia dot. zarządzania czasem.