Kategoria: <span>Aktualności</span>

Home / Aktualności
Informacja o realizacji Programu – styczeń-luty 2022 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu – styczeń-luty 2022 r.

W okresie poświątecznym nie mogło zabraknąć czasu na oglądanie krakowskich szopek. Działo się to zarówno online, jak i podczas organizowanych wyjść do krakowskich kościołów. Szopki krakowskie są dziełem amatorskim, a tradycja ich budowania jest kultywowana przez wielopokoleniowe rodziny. Wraz ze zmianami w wyglądzie szopek unowocześniana jest technologia mechanizmów ruchomych i oświetlenia. Ta wspaniała tradycja, jedyna...

Realizacja zajęć w okresie od września do grudnia 2021 r.
Wpis

Realizacja zajęć w okresie od września do grudnia 2021 r.

We wrześniu 2021 r., po wakacyjnej przerwie, w ramach projektu „Już wiem! Poradzę sobie! Dziękuję!” rozpoczęły się warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze dla wychowanek. Kontynuowano pracę w trzech blokach: język angielski, język rosyjski i matematyka. Podczas zajęć z języka angielskiego które trwały do grudnia 2021 r. uczennice kl. VII i VIII miały możliwość powtórzenia i utrwalenia struktur gramatycznych czasu...

Informacja o realizacji Programu w listopadzie i grudniu 2021 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu w listopadzie i grudniu 2021 r.

Listopad 2021 13 listopada 2O21 roku w Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odbyła się konferencja „Patriotyzm młodzieży -tradycje i współczesność” realizowana w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Jest taki kraj – kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży pokrzywdzonej przestępczością”. Program konferencji przedstawiał się następująco: Prezentujący projekt dokonali podsumowania dotychczasowych działań w odniesieniu...

Informacja o realizacji Programu – wrzesień i październik 2021 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu – wrzesień i październik 2021 r.

Realizowane we wrześniu 2021 r. zajęcia z edukacji historycznej i obywatelskiej dotyczyły głównie zagadnień związanych z Polskim Państwem Podziemnym, o którym pamiętamy szczególnie 27 września każdego roku. Jest to bowiem Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Zajęciom towarzyszył Znak Polski Walczącej,” słynna kotwica – symbol nadziei na zwycięstwo i niepodległość. Podczas zajęć dziewczęta miały okazję zapoznać się...

Informacja o realizacji Programu w lipcu 2021 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu w lipcu 2021 r.

Wakacyjne wędrowanie po Krakowie Realizacja projektu „Jest taki kraj…” podczas wakacji 2021 r. – w okresie zmniejszenia rygorów pandemicznych – stworzyła wychowankom MOW okazję do głębszego poznania historii i kultury Krakowa. Miasta szczególnie ważnego dla każdego Polaka, które dla większości dziewcząt stało się – z różnych powodów – miejscem tymczasowego zamieszkania. Zorganizowana w dniach 6...

Realizacja zajęć w okresie maja i czerwca 2021 r.
Wpis

Realizacja zajęć w okresie maja i czerwca 2021 r.

W okresie maja i czerwca 2021 r. w ramach projektu „Już wiem! Poradzę sobie! Dziękuję!” odbywały się warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze dla wychowanek MOW z języka angielskiego i rosyjskiego oraz z matematyki. Podczas zajęć z języka angielskiego w maju uczennice kl. VII i VIII poznawały i ćwiczyły specjalistyczne słownictwo związane z ekologią, przyrodą, segregacją śmieci, oszczędzaniem wody...

Wakacyjne warsztaty – pielęgnacja włosów
Wpis

Wakacyjne warsztaty – pielęgnacja włosów

W dniach 22 i 23 lipca dla dziewcząt przebywających w Ośrodku podczas wakacji zostały zorganizowane zajęcia w pracowni fryzjerskiej. W miłej atmosferze dziewczęta dokonały diagnozy stanu swoich włosów i zdecydowały o sposobie poprawy ich kondycji. Istotnym elementem w podejmowaniu decyzji był wybór działań profilaktycznych związanych z utratą wilgotności włosów, spowodowaną między innymi przebywaniem na słońcu....

Informacja o realizacji Programu w maju i czerwcu 2021 r.
Wpis

Informacja o realizacji Programu w maju i czerwcu 2021 r.

Spotkania z pracodawcami (Fryzjer) W dniu 11 maja 2021 r. odbyło się spotkanie z pracodawczynią, Panią Agatą Nowak, właścicielką Zakładu Fryzjerskiego „Agata”, która przeprowadziła zajęcia w pracowni fryzjerskiej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie. W części wstępnej uczennice obserwowały pracę mistrzyni zawodu, która pokazywała uczesania okolicznościowe, w tym fryzury ślubne i...

Przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych
Wpis

Przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych

W miesiącu czerwcu 2021 r. w szkolnej w  pracowni fryzjerskiej przeprowadzone zostały symulacje egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających uprawnienia w zawodzie fryzjer. Pracownia fryzjerska,  w której, na co dzień odbywają się zajęcia praktyczne jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla dziewcząt  przygotowujących  się do pracy zawodowej. Uczennice  miały okazję  doskonalić swoje zawodowe umiejętności  na główkach treningowych, używając do tego celu...